Kropsterapi & personlig udvikling

Kropsterapi & personlig udvikling

Ved du:

 • Hvad kropslig intelligens er?
 • Hvilke overbevisninger kropsterapi kan afmontere?
 • At din krop aldrig glemmer?
 • Hvordan en Totumbehandling fungerer?
 • Hvad du får ud af af en Totumbehandling?

57460db96d-Knap book tid

Det siger mine klienter:

[metaslider id=241]

[metaslider id=238]

Kropsterapi som personlig udvikling

En kropsterapeutisk behandling hos mig er en metode til at skabe bedre kontakt mellem din krop og dit sind. Du vil under en behandling blive konfronteret med dig selv – både dine skyggesider og kærligheden til dig selv.

Er det en and? – Nej, det er kropslig intelligens

Uforløste følelser og fornemmelser sætter sig i din krop og kan holde dig tilbage og begrænse dig i dit liv og i dine intime og professionelle relationer.

Det som kropsterapeuter i mange år har praktiseret, bliver nu understøttet videnskabeligt efter en gruppe finske forskere fra Aalto Universitet har kortlagt sammenhængen mellem vores følelser og krop. Forskerne fandt, at de mest almindelige følelser udløser stærke kropslige fornemmelser, og er forskellig for forskellige følelser.

Følelser bliver bogstaveligt talt oplevet gennem kroppen. Når jeg under en behandling trykker på din krop, hjælper jeg dig til at skabe kontakt til dine følelser, så du vil kunne arbejde med og forløse dem og skabe en fornemmelse af ‘plads og rum’ til at kunne se ting klart og dermed få overskud til at handle på det, der er vigtigt for dig.

Hvad kan kropsterapien afhjælpe?

Jeg har positive erfaringer med at hjælpe mine klienter til at håndtere bl.a.:

 • Stress
 • Udbrændthed
 • Nervøsitet
 • Angst
 • Vrede
 • Traumer – fysiske og psykiske
 • Sorg
 • Selvværdsproblematikker

Kroppen glemmer aldrig

Lauri Nummenmaa fra Aalto Universitet fortæller: “Følelser justerer ikke kun vores mentale, men også vores kropslige tilstande. På den måde hjælper følelserne os til at reagere hurtigt på ikke bare farer, men også muligheder, som behagelige sociale interaktioner. Bevidsthed om de tilsvarende kropslige forandringer kan efterfølgende udløse de bevidste følelsesmæssige fornemmelser, såsom følelse af lykke, vrede etc..”

Når vi taler om vores følelser med en psykolog, terapeut eller coach vil det altid være en fortolkning af følelserne, der bygger på en af to følgende typer af mentale modeller:

 • Den teoretiske mentale model; som vi taler om og ud fra, og som vi tror styrer vores handlinger
 • Den faktiske mentale model; de tanke- og følelsesproceser vi ikke er bevidste om, der i virkeligheden styrer 95 pct. af vores tanker og følelser og dermed næsten hele vores adfærd

Kropsterapeutiske behandlinger går direkte ind og “taler kroppens sprog”. Derfor oplever mange af mine klienter under behandlingerne, at blive ført tilbage til tidligere uforløste situationer. Kropsterapien og behandlingen hjælper til, at de kan give endeligt slip på smerten – både den fysiske som den psykiske.

Dit udbytte af en Totumbehandling

Min måde at behandle på skaber en kædereaktion mellem de emotionelle, mentale og fysiske energier hos dig. Det at møde og turde slippe en fortrængt følelse, gør dig i stand til at bruge dine mentale ressourcer mere konstruktivt, så du ikke længere behøver at bruge tankekapacitet på:

 • Hvad andre tænker om dig (selvværd og -tillid)
 • Frygten for hvad, der kommer til at ske ved en given beslutning
 • Følelsesmæssige blokeringer, der fratager dig handlekraft, overskud og ro i din beslutningsproces
 • Du slipper for at intellektualisere over dine følelser, hvis du ikke kan sætte ord på dem, fordi du under en behandling får lov til at mærke dem og give slip på dem fysisk

Ved at skabe en større opmærksomhed omkring din krop og dine følelser, vil du opleve at blive mere grounded omkring dig selv, dine følelser, dine tanker, din mentale kapacitet og personlige værdier. Det giver dig et fysisk overskud, fordi kroppen og åndedrættet kan bevæge sig mere frit.

Det giver dig en større ro, selv i hektiske situationer, og giver dig bedre muligheder for at handle i overenstemmelse med dine personlige værdier. Den bevidsthed skaber et fantastisk fundament at træffe beslutninger ud fra, og giver dig mere handlekraft. Du bliver i stand til at skabe bevidst forandring i dit liv, der gør en forskel!

Præcis på samme måde som min klient Lone De Bie:

“Her til aften havde jeg en kontrovers med mit teleselskab. Den anden dag var jeg af en super flink fyr i servicecentret blevet lovet et nyt Stick til mit mobile bredbånd som var gået i stykker, men som ekspedienten i forretningen ikke ville give mig med mindre jeg betalte kr. 850,- ud over at han var MEGET ubehøvlet.

Inden jeg fik behandling hos Rudi ville jeg bare have “accepteret”, men nu stod jeg op for mig selv.

Efter flere telefonsamtaler, hvor jeg venligt men ret bestemt opsagde alle mine abonnementer på både mobilt internet, trådløst internet og til sidst min telefon, kunne alting pludseligt lade sig gøre.”

Hvor bevidst er du om dine egne mentale modeller? Book en behandling eller ring til mig på 22 933 811 og spørg, hvordan jeg kan hjælpe dig til at blive mere bevidst om dig selv og dit møde med din omverden.

57460db96d-Knap book tid