Traumeuddanelse_kropsterapi

Bliv Kroppsykodynamisk Traumeterapeut

Lær andre at genskabe tryghed i kroppen

Traumeuddannelse

 

Tryghed gennem sam- og selvregulering

 

Bliv uddannet kroppsykodynamisk traumeterapeut – 10 moduler á 3 dage

Hold 2 starter torsdag d. 31. oktober 2024

 

På traumeuddannelsen til Kroppsykodynamisk Traumeterapeut ligger fokus i undervisningen på, hvordan du skaber et trygt rum for alle typer mennesker.

Et trygt rum i relationen mellem dig og din klient, starter i et trygt indre rum i dig selv, som klienten kan læne sig ind i, når klienten skal genlære tilliden til og kontakten ind i sin egen krop igen.

Tryghed er nøglen til at hele traumer. Traumer opstår, når tilknytningen og utrygheden skaber en overvældelse i nervesystemet, hvor du samtidigt føler dig magtesløs.

Helingen af traumet sker, når du føler dig tryg nok til at udtrykke dig autentisk i samspil med andre mennesker.

På traumeuddannelsen lærer du, hvordan du gennem kroppen kan genetablere kontakten til din egen autenticitet og træde frem præcis som det menneske du er. For når du selv står som menneske, skaber du automatisk et trygt rum, hvor dine klienter også kan genskabe kontakten til deres autenticitet og føle sig trygge i deres krop og udtryk, som der ikke tidligere var plads til.

”Tryghed er ikke fraværet af fare.

Tryghed er følelsen af kontakt – menneskelig kontakt.

At jeg på en og samme tid kan mærke dig og mig selv.”

– Rudi Sorgenfri

Traumer er kropslige sansninger, og kroppen husker…

traumeuddannelse bliv kroppsykodynamisk traumeterapeut

Som menneske har du sikkert allerede erfaret, at kroppen husker det liv, du har levet. Hvornår du har oplevet tryghed og ikke mindst utryghed.

Pludselige eller gentagne oplevelser af kontakttab til menneskene omkring os er traumatiske, hvis kontakten ikke genetableres.

Traumatiske oplevelser sætter sig som spændingsmønstre i både hjerne og krop, og den kære krop er en vigtig nøgle i oprydningsarbejdet.

Det er gennem kroppens signaler til hjernen, at dit instinkt og autonome nervesystem skaber følelsen af enten tryghed eller fare.

Ulykker, overgreb, mobning, vold, fraværende eller overfladisk menneskelig kontakt kan have fundamental indvirkning på krop og psyke og former den kontakt du har til dig selv, fysisk og følelsesmæssigt, og hvordan du indgår i relationer til andre mennesker – også til dine klienter.

Dine logiske slutninger fra intellektet gør det ikke alene, når du skal genetablere kontakten til dig selv og et sundt reguleret indre følelsesliv efter en traumatisk oplevelse.

For kroppen husker, og vil stædigt og kærligt minde dig om det, indtil du lærer at forstå kroppens sprog og intelligens.

✔️ For hvad er det egentligt, der sker i krop og nervesystem, når følelserne bliver så overvældende, at de skaber et traume hos os mennesker?

✔️ Og hvordan kan du hjælpe dine klienter tilbage til en tilstand, hvor fortidens oplevelser kan blive i fortiden i stedet for at farve og spænde ben for livet nu og her?

Det vil du under traumeuddannelsen til Kroppsykodynamisk Traumeterapeut få en både kropslig og intellektuel forståelse for og ikke mindst, hvordan du fastholder kontakten til dig selv som menneske i den terapeutiske proces. En forståelse som vil ruste dig til på et endnu dybere plan at hjælpe dine klienter trygt videre. Både i det terapeutiske rum og på egen hånd til at kunne forløse traumer.

Filosofien bag Traumeuddannelsen

 

Langt de fleste traumer, du som menneske oplever er relationelle. Traumer som kan spores tilbage til din opvækst, og hvordan du har oplevet kontakten ind i forskellige gruppedynamikker. Først til din mor og far og siden til andre omsorgspersoner i daginstitutioner, skolesystemet og andre sociale kontekster, der har former dig som menneske.

Traumeuddannelsen er oplevelsesbaseret, og tager udgangspunkt i nyeste traumeteori og mellemmenneskelige relationer.

Du kommer til at sanse ind i dine egne indre og ydre bevægelser, og hvad du mærker, der sker i feltet mellem dig og dine klienter, når du sætter tempoet helt ned og ”bare” er uden at skulle noget på egne eller klientens vegne, men i stedet er med den kropslige impuls.

Teoretisk vil omdrejningspunktet være den den polyvagale nerveteori i samspil med det neuroaffektive felt og hvordan disse to er med til at forme kontakten til kroppen og din karakterstruktur og dit Jeg, når du oplever tab af tilknytning og kontakt til først omgivelserne og siden dig selv.  

“Rudi formidler i øjenhøjde så det faglige er nemt at integrere.

Hans faglige niveau er ikke til at tage fejl af. Erfaring og viden er lig med Rudi. Overblikket og hans fornemmelse for det faglige niveau i klassen er helt i top, som er vigtigt for indlæring.

Han formår at man føler sig tryg og set. En utrolig kompetent og dygtig formidler.

En rar og yderst dedikeret underviser som jeg helt sikkert vil lære mere af.”

Thomas Raaschou, Kropsterapeut og underviser - Tidligere deltager på TOTUMs traumekropsterapeut-efteruddannelse

Traumeuddannelsens tre søjler 

 

Overordnet set bygger traumeuddannelsen på tre overordnede søjler, der både har gensidig indvirkning på nervesystemets regulering og hinanden:

 1. Kroppen
 2. Psyken
 3. Forbundethed

Som menneske finder vi vores livsformål i noget, der er større end os selv, og gennem forbundethed til andre mennesker, får du en følelse af, hvem du selv er. Her kommer kroppen ind i billedet, for du kan ikke føle tryghed, når du ikke kan mærke din krop. Og du kan ikke føle tryghed, hvis du ikke frit kan udtrykke og mærke dine følelser gennem kroppen.

 

 

Traumeuddannelsen handler om tryghed 

 

At du bliver i stand til skabe tryghed i dig selv og din egen krop. En tryghed som dine klienter og omgivelser kan læne sig ind i, når de skal lære at genbebo deres egen krop oven på traumatiske oplevelser i livet. Traumatiske oplevelser, som kan bunde i langvarige komplekse tilstande eller pludselige chok.

Dine undervisere på traumeuddannelsen

Rudi Sorgenfri Kropsterapi traumeuddannelse

Hvem er Rudi Sorgenfri som underviser, terapeut og menneske?

 

Fra 2016 til udgangen af 2021 har jeg undervist for TOTUM – Skolen for kropsterapi på deres 1-årige kropsterapeutiske uddannelse, deres MasterClass i choktraumer og indrebarn-terapi og traumeefteruddannelser for kropsterapeuter.

Her har jeg haft fornøjelsen af at give det kropsterapeutiske håndværk videre og forståelsen for traumers indflydelse på både krop og sind videre til mere end 200 elever og færdiguddannede kropsterapeuter.

Oprindeligt er jeg uddannet organisationssociolog med speciale i relationer og narrativer fra CBS. En viden som jeg bruger i procesarbejdet med kroppen, da din krop og nervesystem har formet sig omkring de relationer, du var en del af i din psykologiske og motoriske udvikling som barn og teenager.

Kærlighed er mit største ar. Ikke at være ønsket og derfor skulle anstrenge mig for at gøre mig fortjent til kærlighed og retten til at være til i en opvækst med en mor, som ikke ville have børn og en fraværende far, der enten forsvandt i arbejde eller alkohol.

Oplevelser som har gjort mig nysgerrig på mennesker, og hvad der sker inden i os, når vi ikke bliver mødt som menneske. Og ikke mindst hvordan vi kommer tilbage til det menneske vi var før de traumatiske oplevelser.

Derfor er mit mantra, når jeg underviser, og generelt i livet, at stille mig som menneske, så du som elev kan udfolde dit eget rum og stå frem som det menneske du er.

Nysgerrigheden har inspireret mig til at fordybe mig i emner som tilknytning, nervesystemet, den fysiske og energetiske krop både teoretisk og praktisk gennem en masse supervision med osteopater, krops- og gestaltterapeuter og uddannelser i ind- og udland.

Rudi Sorgenfri Kropsterapi traumeuddannelse

Hvem er Whilliam Simonsen som underviser, terapeut og menneske?

 

Jeg selv været med til at uddanne Whilliam til Traumekropsterapeut hos TOTUM, og han har også været tilknyttet min kropsterapeutiske klinik i København, inden han flyttede Hillerød.

Whilliam er med som underviserassistent på traumeuddannelsen, fordi han besidder en stor viden omkring krop og psyke og passion for, hvordan man kan arbejde med traumer gennem kroppen på en tryg måde.

Jeg giver ordet videre til Whilliam, der er uddannet kandidat i humanfysiologi fra Københavns Universitet, Totum Kropsterapeut og Totum Traume Kropsterapeut.

Jeg har min egen klinik i Hillerød, hvor jeg behandler ud fra et traumefokuseret perspektiv. Mine klienter står ofte i en forandring eller krise som presser dem, eller de kæmper med at få livet til at fungere på grund af fastlåste tankemønstre og adfærd.

Jeg har også en del klienter, som søger noget mere holistisk, når de er blevet tabt i, eller selv har opgivet psykiatrien, og jeg elsker at arbejde med den gruppe, fordi en viden om traumer gør en kæmpe forskel for dem.

Det har den også gjort for mig. Meget af mit liv har jeg følt mig anderledes og udenfor. Jeg troede længe, at det bare var sådan det var, og sådan jeg var.

Da jeg blev introduceret til viden om traumer begyndte en helt ny verden at åbne sig op for mig. En verden, hvor det ikke var mig der var forkert eller mærkelig, men hvor nogle hændelser bl.a helt tilbage fra min fødsel samt folkeskoletiden havde sat nogle spor, som jeg nu kunne begynde at arbejde med.

Min tilgang til at arbejde med traumer bærer præg af min egen erfaring: Teknikker og metoder er fint, men behandlerens egen tilstand og evne til at bevare en åbenhed og kærlig medfølelse, som klienten kan læse sig ind i, og med tiden udvikle i sig selv, danner grundlaget for enhver forandring.

“There is more wisdom in your body than in your deepest philosophy.”

– Friedrich Nietzsche

 Rejsen hjem til din essens gennem traumeuddannelsen

 

 Traumer har en fundamental indvirkning på kroppen, fysiologien, følelser, tanker, og hvordan du forbinder dig til verden omkring dig. Hvordan du skaber mening omkring dig selv og det skete. Når du har traumer med i bagagen, bliver verden sort/hvid.

Den tyske filosof Friedrich Nietzsche (1844-1900)  skabte et begreb, som han benævnte “der Übermensch” (overmenneske på dansk).

Det er en betegnelse for et menneske, som ikke fortvivler over manglen på det absolutte. Absolutte værdier, absolutte løsninger, absolutte sandheder.

Denne kvalitet bor i os alle, men har du oplevet traumer som en vedvarende negligering af din essens, overskridelse af dine grænser eller undertrykkelse af din indre impuls gennem vedvarende overbelastning, eller hvis tæppet pludseligt er blevet trukket væk under dig, mister du kontakten til disse kvaliteter. Kvaliteter som formår at skabe dine egne værdier og give mening til dit eget liv og samtidigt accepterer præmissen om, at andre mennesker har samme rettighed, ligegyldigt hvor kaotisk det hele synes.

Nietzsches overmenneskebegreb handler ikke blot om at magte sin egen person, men hele verden – og de relationer som du er en del af.

Min oversættelse Nietzsches overmenneskebegreb og viljen til magt er viljen til at begribe og sanse verden – sanse verden, handler om at genfinde evnen til en sund selv- og samregulering.

At vokse op i dysfunktionelle og stressende familiemønstre og samfundsstrukturer eller blive udsat for pludselige traumatiske oplevelser, tager denne magt fra dig.

Traumer er grundlæggende kendetegnet ved en overvældende følelse af at blive fastholdt i magtes- og meningsløshed uden mulighed for at komme væk. Når det sker tager instinktet over, og du stopper med at mærke os selv, egne behov, følelser, impulser og lyst, men retter i stedet din opmærksomhed mod omgivelserne.

Det skaber en høj grad af sensitivitet i nervesystemet, for kroppen husker den sansede oplevelse af fastholdelse i magtesløshed, og lærer dig at tilpasse dig, så du kan undgå lignende sansede oplevelser fremadrettet.

Traumet tager magten fra dig og afskærer dig din essens og din naturlige impuls til at forbinde dig til omgivelserne og mennesker selvstændigt med afsæt i dine egne værdier, følelser, behov, impulser og lyst på en tryg måde.

Heldigvis er nervesystemet plastisk og kan omprogrammeres, så du kan genvinde essensen af, hvem du egentligt er bag de kropslige kollaps og pansringer, der har skabt en substitut for den “rigtige” tryghed for, at du kunne opretholde en følelse af tilknytning og kontakt til andre mennesker.

Når du lærer at genbebo din krop og føle tryghed i denne, tager du magten tilbage.

 

 

Traumet er ikke det skete, men din indre oplevelse af det skete

 

Forskellen mellem det skete og din indre oplevelse giver håb, fordi nervesystemet er plastisk og kan omprogrameres, når du bliver mødt med tryghed og medfølelse.

Tryghed og medfølelse er væsentlige elementer i traumeuddannelsen, der bygger bro mellem dine instinktive sanser i kroppens organer, muskler og bindevæv og frontallappernes evne til analyse, planlægning og impulskontrol.

Når kroppen mærker tryghed, bliver det muligt at anlægge et nyt perspektiv på det skete, og hvordan din traumerespons passede på dig i en utryg verden.

Gennem tryghed kan du frigøre dig fra de herskende værdier fra de familie- og samfundssystemer, som både har formet dit selv og igen opleve friheden i at fortolke verden som selvstændigt individ, mens du samtidigt er i kontakt med menneskene og verden omkring dig.

Rudi var min underviser på Totum’s traumelinje, og er uden tvivl den dygtigste underviser jeg endnu har mødt.

Han besidder en enorm stor viden og erfaring. Fagligt såvel som menneskeligt.

Rudis rolige, behagelige væsen og hans fantastiske evne til at formidle denne viden, gøre den forståelig og håndgribelig, har alt sammen fuldendt uddannelsen.

Rudi har formået at skabe et fantastisk trygt og tillidsfuldt læringsrum for alle, hvilket er forudsætning for at kunne blive en dygtig traumeterapeut.”

Mie Lyhne Møller, Kropsterapeut og tidligere deltager på TOTUMs traumekropsterapeut-efteruddannelse

Hvem er traumeuddannelsen for?

Professionelt arbejder du måske som behandler, psykoterapeut, psykolog, sygeplejerske eller i andre omsorgsfag, hvor du har tæt menneskelig kontakt, hvor tryghed er altafgørende.

Du kan også arbejde som leder, og er den vej igennem blevet nysgerrig på, hvordan din egen adfærd har indflydelse på dit teams trivsel, og de resultater som I opnår i fællesskab.

Du kan måske genkende dig selv i nogle af disse punkter:

✔️ Kropsterapeut, massør, zoneterapeut, healer, coach, psykoterapeut, psykolog etc.

✔️ Vil gerne arbejde med traumer gennem kroppen

✔️ Er interesseret i nervesystemet og de mere subtile og sansende terapeutiske teknikker

✔️ Du interesserer dig for både nyere traumevidenskab og det energetiske udtryk i kroppen

✔️ Er interesseret i selvudvikling og hvordan du skaber tryghed i mødet med andre mennesker

Kort sagt er uddannelsen for dig, der ønsker at arbejde med din personlige proces og forstå, hvordan dine egne indre oplevelser er med til at forme både dine intime, personlige og professionelle relationer.

Du får en dyb indføring i dine egne kropslige og psykiske reaktioner, og sammenhængen mellem disse og den sociale virkelighed, du befinder og har befundet dig i. Og hvordan disse afspejler sig i din adfærd og påvirker omgivelserne både positivt og negativt i forskellige sammenhænge, og hvordan det påvirker dit liv fysisk, biologisk og socialt.

 

Traumeuddannelsens indhold og temaer

 

Hovedtemaerne på traumeuddannelsen er relationer og genetablering af sund grænsesætning og tryghed.

Tilknytningstraumer opstår i relationer, når du oplever kontakttab og tab af tryghed i dine relationer. Som barn lærte du gennem dine relationer dig selv at kende, hvorvidt du oplevede at have retten til dine behov, følelser, impulser og lyst uafhængigt af de mennesker, du indgik i relationer med.

 

På traumeuddannelsen kommer du til at lære:

 

✔️ Hvad udviklings-, chok- og transgenerationelle traumer er

✔️ Tryghed og traumeinformeret tilgang til din praksis som terapeut eller leder

✔️ Hvordan du genkender typiske traumeresponser som kamp, flugt, frys, dissocieringsforstyrrelser og fawn-respons i kroppen og nervesystemets tonus

✔️ Hvordan tilknytningsforstyrrelser og relationelle traumer former nervesystemet og kroppens funktion og fysiologi

✔️ Mekanismerne (psykologisk og neurofysiologisk) bag social interaktion, tilknytning og kontakt

✔️ Hvordan du på en tryg måde kan arbejde med ressourcerne og kvaliteterne i mennesket gennem sam- og selvregulering

✔️ Hvordan du hjælper et menneske med at genskabe den tabte kontakt til kroppens bevægelser og udtryk og genetablering af sund grænsesætning – energetisk, følelsesmæssigt og fysisk

✔️ Systemisk traumearbejde – Indre barn terapi, familieopstilling og narrativ metode

✔️ Sanseligt traumearbejde – bevidst berøring og kroppens iboende evne til op- og nedregulering

 

Efter traumeuddannelsen kan du hjælpe andre og dig selv med:

 

Traumeuddannelsens mål er at klæde dig på til at forstå, hvordan nervesystemet fungerer, når det handler om mellemmenneskelige relationer.

De fire grundlæggende traumeresponser handler alle om at undgå ubehaget fra de gange, hvor du ikke har fået sund hjælp til at regulere ned efter følelsesmæssige intense oplevelser, men i stedet har følt dig alene med det smertelige.

Når du både kan mærke og forstå, at dit autonome nervesystems primære fokus er at sikre din overlevelse, har du både en kropslig og intellektuel ressource til at hjælpe andre med:

✔️ At finde tryghed og danne trygge relationer

✔️ At regulere nervesystemet og genetablere kontakten til kroppen

✔️ At mærke og forstå, hvordan nervesystemet fungerer

✔️ At hele traumer i krop og bindevæv og fremme kroppens egen helingsrespons

✔️ At lande i kroppen, så det igen bliver muligt at mærke og udtrykke behov, følelser, grænser, impulser og lyst på en autentisk måde

“Rudi er meget engageret i sin undervisning og har en stor viden, som han formidler på en lettilgængelig og empatisk måde.

Han er god til at skabe et trygt rum til læring og udvikling.”

Charlotte Laumann, Kropsterapeut og tidligere deltager på TOTUMs traumekropsterapeut-efteruddannelse

Læring først gennem kroppen og dernæst teori

 

Tryghed og tillid er kropslige fornemmelse. Derfor kommer undervisningen til at tage udgangspunkt i dine egne oplevelser gennem livet. Din egen historie og traumer. Oplevelser, der har været med til at forme dit syn på dig selv som menneske i relation med andre mennesker.

Oplevelser der kan få dig til at træde ind i instinktive reaktionsmønstre, som kan “forstyrre” klientens oplevelse af tryghed og dermed den terapeutiske proces.

Det terapeutiske arbejde forudsætter, at du har en bevidsthed om bevægelserne i dit eget nervesystem. Det er nemlig de subtile bevægelser i dit nervesystem, som klienter og omgivelser reagerer på, når I i fællesskab arbejder ind i det traumeinformeret felt for at skabe heling og tryghed.

Når du tør stå som det menneske du er uden forventninger, er der også rum for, at klienten kan træde frem som menneske fordomsfrit.

Derfor bruger vi en masse tid i undervisningen til at fintune sansningen ind i de helt små bevægelser i kroppen og nervesystemet, så du kan skelne mellem dig selv og klienten og i stedet tune ind i det mellemrum, der opstår mellem to mennesker, når I kobler jer på hinandens nervesystemer gennem spejling, berøring og empati.

Måden vi arbejder med dette vil være gennem bevægelse, åndedræt og lyd.

Når vi stopper med at skulle fixe og gøre en masse, åbner der sig et fint rum, hvor kroppen selv kan vikle sig ud ved hjælp af katalyserende, mobiliserende og nærende og intuitiv guidning og berøring og ikke mindst nærvær.

Et traumatiseret nervesystem har brug for små stimuli, derfor er meget af arbejdet og undervisningen flyttet fra gøren til væren ud fra filosofien – LESS IS MORE.

“Alt det, som er “galt” med dig, begyndte som en overlevelsesmekanisme i din barndom.”

– Gabor Maté

Det praktiske omkring traumeuddannelsen

 

Hold 2 på uddannelsen til kroppsykodynamisk traumeterapeut starter torsdag d. 31/10-24.

Uddannelsen er bygget op over 10 moduler á 3 dage ca. en gang om måneden.

Hvert modul starter torsdag kl. 16, hele fredag og slutter lørdag kl. 13.00.

I alt dækker uddannelsen over 160 undervisningstimer svarende til 213 lektioner.

Dertil kommer:

✔️ Forberedelse 27 lektioner

✔️ Egenterapi 8 lektioner

✔️ Supervision 15 lektioner

✔️ Øveklienter 67 lektioner

I alt dækker uddannelsen til Kroppsykodynamisk Traumeterapeut 330 lektioner.

Da første undervisningsdag starter sidst på eftermiddagen om torsdagen, skal du ikke tage så mange fridage fra arbejde eller klinik for at deltage på uddannelsen. Samtidigt får du også mulighed for at holde lidt weekend sammen med familien og integrere dine indtryk fra undervisningen, inden du skal tilbage på jobbet om mandagen.

 

 

Datoer

 

1. modul: 31. oktober – 2. november 2024

2. modul: 9-11. januar 2025

3. modul: 20-22. februar 2025

4. modul: 20-22. marts 2025

5. modul: 24-26. april 2025

6. modul: 29-31. maj 2025

7. modul: 19-21. juni 2025

8. modul: 7-9. august 2025

9. modul: 4-6. september 2025

10. modul: 2-4. oktober 2025

 

Download datooversigten her.

 

 

Hvor finder undervisningen sted?

 

Undervisningen finder sted på retreatstedet NÆRHEDEN, Hammervej 40, Hammer, 4700 Næstved.

Traumeuddannelsen er internatbaseret med anbefalet overnatning fra torsdag til lørdag, så du uforstyrret får mulighed for at fordybe dig i dine egne indre processer uden at skulle forholde dig til din families behov.

Kost og logi betales særskilt, men er indeholdt i den samlede pris for uddannelsen.

 

 

Hvor mange deltagere er der plads til?

 

Der er plads til 12 deltagere på holdet.

Traumeuddannelsen gennemføres med minimum seks deltagere.

Mange af øvelserne vil være i trepersonersgrupper, hvor læringsrummet bliver større, når der veksles mellem, at mærke, at facilitere og observere, hvad der sker i klienten og terapeuten i processen og ikke mindst hvad det gør ved dig som iagttager.

 

Certificering til kroppsykodynamisk traumeterapeut

 

Skal jeg til eksamen for at blive certificeret kroppsykodynamisk traumeterapeut?

Nej, der bliver ikke nogen eksamen, hvor du skal udføre en session og bedømmes. I stedet er der krav om fem egenterapisessioner og fem supervisionssessioner under uddannelsen.

På første undervisningsdag får du udleveret en notesbog, hvor du kan tegne, tage noter og føre refleksionsdagbog over dine oplevelser i undervisningen, din egenterapi og supervisioner.

Dine egenrefleksioner vil danne udgangspunkt for din afsluttende certificering på uddannelsens sidste modul, der afsluttes med en certificeringsfest.

For at blive certificeret må du maksimalt have tre fraværsdage på uddannelsen. Ved mere fravær end dette lægger vi i fællesskab en plan for evt. certificeringsforløb.

Egenterapien kan tages hos Rudi Sorgenfri Kropsterapi og koster 1 x 1.500,- for 90 minutter og 4 x 1.000,- for 60 minutter.

Alternativt kan egenterapien tages hos udvalgte terapeuter i mit netværk.

Supervisionen kan enten foregå som fem enkeltstående sessioner hos Rudi Sorgenfri Kropsterapi i København eller Hammer og koster 1.500,- pr. supervionssession. 

Alternativt kan supervisionen tages hos udvalgte terapeuter i mit netværk.

Liste over godkendte terapeuter vil blive udleveret på første mødedag.

 

Hvad koster traumeuddannelsen?

 

✔️ Pris inkl. undervisningsmaterialer: 35.000,- DKK.

✔️ Samlet pris for kost og logi: 10.000,- DKK inkl. 25 pct. moms.

De 10.000,- DKK dækker: Aftensmad + snacks torsdag. Morgenmad, frokost, aftensmad + snacks fredag. Morgenmad og snacks lørdag.

✔️ I alt 55.000,- DKK.

Hvis du ønsker at blive certificeret Kroppsykodynamisk Traumeterapeut skal du lægge følgende til ovenstående pris

✔️ Egenterapi: fra 5.500,- DKK (pris kan variere fra terapeut til terapeut)

✔️ Supervision: 7.500,- DKK (afhængig af hvordan du sammensætter dit supervisionsforløb og hos hvilke terapeuter)

 

Hvordan tilmelder jeg mig traumeuddannelsen?

 

Optagelse på uddannelsen sker gennem en afklarende samtale, hvor du kan stille alle dine spørgsmål, og jeg vil spørge nærmere ind til din motivation og forventninger.

Jeg foretrækker at gøre det på denne måde for at sikre, at traumeuddannelsen er det rigtige match for dig, og du er den rigtige deltager på uddannelsen ud fra, hvor du står i livet lige nu, eller om egenterapi vil være en bedre løsning.

Du kan booke en helt uforpligtende samtale ved at svare på nedenstående spørgsmål i en mail og sende den til mig, så vil jeg ringe dig op efterfølgende.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsens indhold eller andet, er du meget velkommen til at ringe til mig på 22 93 38 11 eller sende en mail eller SMS.

 

 

 

 

Ansøg om plads på traumeuddannelsen

Du ansøger om en plads på uddannelsen til Kroppsykodynamisk Traumeterapeut ved at klikke her og sende en ansøgning.

I din ansøgning vil jeg bede dig om at forholde dig til og svare på disse spørgsmål:

 • Navn
 • Tlf.
 • E-mail
 • Hvad er din motivation for at deltage på uddannelsen?
 • Hvilke relevante uddannelser har du med i bagagen?
 • Hvilke menneskelige kvaliteter og erfaringer vil du gerne bidrage med i gruppen?
 • Hvordan håber du at komme til at bruge uddannelsen i fremtiden?
 • Hvor har du hørt om uddannelsen?
 • Hvilke dage og tidsrum er du lettest at kontakte telefonisk for en afklarende samtale?