Handelsbetingelser

Handelsbetingelser – 1:1 sessioner, onlineprodukter, workshops og uddannelser

Produkter udbydes af:

Rudi Sorgenfri Kropsterapi

Nybrogade 18, 2. sal

DK – 1203 København K

CVR.nr.: 3598 8831

 

1. Handelsbetingelser 1:1 sessioner og supervision

1:1 sessioner og supervision kan aflyses indtil 24 timer før den bookede tid på mail eller sms til 22 933 811.

Afbud herefter eller udeblivelse afkræves fuld betaling for den bookede session.

Betaling for 1:1 sessioner er enten kontant eller via MobilePay 36338. Alle 1:1 sessioner er momsfri.

 

2. Handelsbetingelser workshops og uddannelser

Følgende betingelser er gældende for tilmelding, køb og betaling af adgang til uddannelser, kurser og events hos Rudi Sorgenfri Kropsterapi.

Der henvises i øvrigt til vores generelle handelsbetingelser.

2.1. Procedure for tilmelding til uddannelser og workshops

A. Tilmeldingen til en uddannelse eller workshop sker via en online tilmeldingsformular, telefon eller e-mail.

B. Betalingen sker ved tilmeldingen, enten via betalingskort eller bankoverførsel.

C. Når betalingen (enten depositum eller fulde beløb) er registreret, modtager du bekræftelse af din deltagerplads på udannelse eller workshop.

 

2.2. Pris

Alle priser er angivet i danske kroner, og er som udgangspunkt momsfritaget, medmindre andet er tydeligt angivet.

Priserne er inklusive adgang til relevante forums, undervisningsmaterialer og lign.

 

2.3. Betaling

Betalingen af en uddannelse, kursus eller workshop sker ved tilmeldingen, medmindre andet er aftalt på forhånd. Det aftalte beløb betales via betalingskort, MobilePay eller bankoverførsel jf. betalingsbetingelserne, der fremgår af fremsendte faktura.

 

2.4. Adgang til materialer og onlinefora

Adgangen til online fora, samt alt uddannelses- og kursusmateriale, er til personligt brug, og må ikke, hverken helt eller delvist, deles, kopieres, offentliggøres eller videregives til tredjeparter, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Rudi Sorgenfri.

Ved overtrædelse af adgangen og videregivelse af undervisning- eller kursusmaterialet samt billede- og lydoptagelse i strid med disse betingelser, vil din adgang til online forum og materiale blive spærret straks og der vil kunne rejses et krav om erstatning for vores tab, der skyldes disse forhold, jf. også pkt. 6 og 7.

Brugsretten til online materialer og produkter er til evigt brug, medmindre andet er oplyst. Rudi Sorgenfri Kropsterapi har dog ingen forpligtelser til at udgive produkterne til evig tid.

 

2.5. Aflysning og flytning

Hvis en uddannelse, kursus eller workshop bliver aflyst og flyttet til en ny dato, vil du blive tilbudt en plads på den nye dato, eller en plads på en anden planlagte uddannelse, kursus eller workshop, hvis dette er muligt.

Hvis en uddannelse, kursus eller workshop blive aflyst, uden mulighed for at deltage i en senere planlagte uddannelse, kursus, eller event inden for 6 måneder, vil prisen (depositum eller fulde kursuspris) tilbagebetales i sin helhed inden for 14 dage fra aflysningen.

Prisen for påbegyndt uddannelse-, kursus eller workshops tilbagebetales ikke, jf. pkt. 4.

Aflysning eller flytning af en uddannelsesstart, kursus eller event skal varsles i god tid dog senest 24 timer inden afholdelse. Dette gælder også i forhold til aflysninger, som skyldes tilfælde af force majeure, jf. pkt. 5.

 

2.6. Video- og lydoptagelser af undervisningen

Undervisningen kan med samtykke fra deltagerne videofilmes af Rudi Sorgenfri til efterfølgende brug på elevforums, til PR og i fremtidigt uddannelses- og kursusmateriale.

Der henvises i øvrigt til vores privatlivspolitik.

 

2.7. Certificeringsuddannelser

For at opnå certificering på din uddannelse, er det nødvendigt, at du maksimalt har 10 pct. fravær, aktivt er deltagende i undervisningen, og i slutningen af forløbet kan udvise den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer. Disse beskrives i uddannelsesbeskrivelsen samt undervisningsmaterialet.

Dit navn og e-mail videregives til vores samarbejdspartnere (hvilke er beskrevet under den enkelte uddannelse), for certificering og adgang til yderligere undervisningsmaterialer og forums, jf. i øvrigt vores privatlivspolitik.

 

2.8. Brush-up af uddannelser med certificering

Såfremt der er ledige pladser på et hold, kan tidligere deltagere tilbydes brush-up af certificeringsuddannelser de tidligere har gennemført mod betaling af kost og logi til dagspriser.  Det er dog et krav at alt undervisningen følges, og at personen er tilstede til alt undervisning med fremmøde.

 

3. Handelsbetingelser onlineprodukter

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK/KR) og er momsfritaget.

Tilmelding og køb af onlineprodukter hos Rudi Sorgenfri Kropsterapi er først gældende ved registrering og modtagelse af betaling.

Ved afbrydelse af et onlineprodukt, refunderes betaling ikke.

Tilmelding til et onlineprodukt er bindende.

Der er ingen returret ved tilkøbte onlineprodukter, da onlineproduktet eller dele af det vil være tilgængeligt med det samme.

Ved køb opnås udelukkende brugsret af onlineprodukterne. Derfor er brugsretten også personlig og må ikke misbruges på nogen måde. Såfremt dette forekommer tilfalder erstatningsansvar og adgang til produktet vil blive annulleret.

Kvittering, adgang og information sendes automatisk, til den mail du har oplyst ved købet.

 

4. Fortrydelsesret

4.1. Private forbrugere

Kurser eller uddannelser, både online og med fysisk fremmøde, som har en fastsat dato og tidspunkt, eller har et begrænset antal pladser, sidestilles med et billetkøb, og tilmeldingen er derfor bindende.

Køb af billetter og tilmelding til uddannelser og workshops kan ikke fortrydes, medmindre det er særskilt beskrevet ved det pågældende arrangement. Hvis det er muligt at fortryde tilmelding til workshops eller uddannelser og du vil gøre brug af fortrydelsesretten, skal du sende en mail til info@rudisorgenfri.dk med dine bankoplysninger.

4.2. Erhvervskunder og offentlige institutioner

Køb af uddannelser, kurser og workshops kan ikke fortrydes, medmindre det er særskilt beskrevet ved det enkelte produkt.

 

5. Force Majeure

Køb af pladser på en uddannelse, kursus, eller workshop er indgået med de sædvanlige forhold for force majeure; omstændigheder, som er ekstraordinære, og som man ikke kunne forudsige, og som en af parterne ikke har haft mulighed for at foretage forholdsregler overfor.

Ved påbud fra myndighederne, som f.eks. i forbindelse med epidemier/pandemier o.l., flyttes uddannelsen/kurset/eventet, helt eller delvist, til en senere dato, og det betalte beløb tilbagebetales ikke.

5.1 COVID-19 og anden samfundskritisk sygdom

Uddannelser, kurser og events hos Rudi Sorgenfri Kropsterapi sker i henhold til myndighedernes gældende regler og anvisninger.

Du skal melde afbud hurtigst muligt, hvis:

  • Du er det mindste syg.
  • Har mistanke om at være smittebærer.
  • Har været i kontakt med en syg.
  • Du eller en i din umiddelbare omgangskreds er smittet eller venter på svar på en test.
  • Har opholdt dig i en risikozone (uden for landet) inden for de seneste 14 dage.

Det forventes at du overholder statens anvisninger om god hygiejne. Møder du der mindste syg op, udviser sygdomssymptomer, eller ved brud på ovenstående, afbrydes undervisningen øjeblikkeligt, du vil blive sendt hjem, og betalingen tilbagebetales ikke.

Ligeledes aflyser Rudi Sorgenfri  undervisningen, hvis han er bliver syg, eller har mistanke om at kunne være COVID-19 smittebærer.

Ved afbud i alle ovenstående tilfælde tilbydes du en plads på det førstkommende hold.

Betalingen tilbagebetales ikke, jf. også pkt. 4.

 

6. Misligholdelse

Ved en af parternes væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den krænkede part hæve aftalen ved at give den anden part skriftlig besked senest 14 dage efter at man er bleven opmærksom på misligholdelsen.

Følgende forhold betragtes som en væsentlig misligholdelse (ikke udtømmende):

  • Uberettiget deling og/eller videregivelse af adgangskoder og lignende til tredjeparter.
  • Uberettiget kopiering og videregivelse af uddannelses- og kursusmateriale betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen.
  • Uberettiget billede- eller lydoptagelse af undervisning og kursus, og offentliggørelse eller deling af disse med tredjeparter uden forudgående skriftlig tilladelse.

 

7. Ansvarsfraskrivelse og begrænsninger

Parterne vil kunne blive erstatningsansvarlig efter dansk ret, såfremt de væsentlige misligholder deres forpligtelser i henhold til den indgåede aftale.

Et evt. erstatningsansvar overfor Rudi Sorgenfri Kropsterapi kan aldrig overstige det aftalte uddannelses- og kursusgebyr eller billetpris for den pågældende event.

Brugsretten til online materialer og produkter er til evigt brug, medmindre andet er oplyst. Rudi Sorgenfri Kropsterapi har dog ingen forpligtelser til at udgive produkterne til evig tid.

 

8. Persondata og privatlivspolitik

Behandlingen af dine personlige data er beskrevet i vores privatlivspolitik.

 

9. Tvist

Alle tvist der måtte opstå mellem Rudi Sorgenfri Kropsterapi og en kunde skal afgøres i første omgang, så vidt muligt, i mindelighed. Såfremt der ikke kan findes en løsning, kan hver part indbringe sagen for retten i København.

 

10. Forbehold

Der tages forbehold for taste-, regne- og stavefejl.

Jeg er ikke læge og kan derfor ikke vejlede og rådgive ud i sygdomme og/eller medicin.

Er du under medicinsk behandling for angst eller depression, anbefales du at informere din læge/psykiater før opstart og ved enhver tvivl om dit velbefindende at tage kontakt til læge/psykiater.

 

11. Ophavsret

Al materiale (tekst, illustrationer, fotos og videoer), der indgår i onlineforløb, certificeringsuddannelser, workshops, hjemmeside og blog tilhører Rudi Sorgenfri Kropsterapi.

Materialet må ikke deles med andre og må ikke uploades til hverken til Youtube og/eller andre medier uden skriftligt samtykke fra Rudi Sorgenfri Kropsterapi.

Omgåelse af ovenstående ophavsret vil medfører erstatningsansvar jf. pkt. 6 & 7.

Online Tidsbestilling

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig ganske gratis på mail eller tlf. 22 933 811 for at høre nærmere eller book en tid online.