Stressbehandling København

Kropsterapi er en effektiv stressbehandling

Stress er en af de største udfordringer i dagens Danmark. Du kender højest sandsynligt en, der er stressramt eller udviser stærke symptomer på stress. Måske dig selv? Sandsynligheden er i hvert fald meget høj. De store pensionsselskaber har for nyligt undersøgt, hvordan det står til med følelsen af stress hos deres forsikrede. Ca. 20 pct. oplever på daglig basis stærke symptomer på stress. Jeg kan genkende den samme tendens blandt mine klienter. 8 ud af 10 af mine klienter kommer til klinikken enten, hvor stressfølelsen fylder mere og mere i deres hverdag, eller har brændt sig så hårdt fast i sjæl og krop, at de har udviklet angst eller depression.

 

Typiske symptomer på stress

 • Hukommelsesbesvær
 • Søvnbesvær
 • Irritabilitet og aggressiv adfærd
 • Mere grådlabil og trist
 • Uro i kroppen
 • Hovedpine og spændinger i nakke og kæbe
 • Anspændthed
 • Ondt i maven
 • Ondt i ryg og nakke
 • Hjertebanken
 • Tinnitus
 • Tilbagevendende hæshed og tonløs stemmeføring
 • Nedsat sexlyst og potens
 • Angst, depression og udbrændthed

Hvis du kan krydse flere af disse symptomer af hos en ven eller dig selv, skal det tages meget alvorligt, og så vil jeg anbefale dig eller vedkommende at starte i stressbehandling, da det kan speede processen op med at få livet tilbage og stressen slipper systemet.

Stress er yderst ubehageligt at have tæt inde på livet. Jeg har selv prøvet det, og min vej ud af stressens favntag var blandt andet kropsterapi. Når jeg arbejder kropsterapeutisk med din stressbehandling, bliver der på en og samme tid arbejdet med at få dit nervesystem og din krop til af slappe dybt af. Det giver dig adgang til dine fulde ressourcer igen, og skaber overblik over, hvad der har gjort, at du gradvist har mistet kontakten til dig selv og ikke mærket kroppens signaler i tide.

Stressbehandlinger hos mig hjælper dig tilbage, i en styrket udgave af dig selv med større indsigt i dine ressourcer og grænserne for din formåen, så du undgår at brænde ud.

Rudi kan hjælpe mig til at forstå, og arbejde med den `indre uro/kroniske stress` som jeg har kæmpet med det meste af mit voksne liv – her er der intet jeg kan skjule – jeg oplever at jeg bliver set, mødt, og hørt lige som den jeg er, fra gang til gang!

 
Empati, faglig dygtig, tryghed og tillid – er fine ord til at beskrive Rudis behandlinger. TAK for dine skarpe input – og hjælpen gennem behandlingerne. 

 

Vibeke Schellerup

Dagen inden min musikeksamen var min stemme næsten væk. En stressreaktion, slog Rudi fast og tilbød at hjælpe mig. 

 

Det var en meget sjælelig oplevelse, og jeg gik lettet derfra. Dagen efter var min stemme tilbage.

 

Jeg kan på det varmeste anbefale andre at forkæle sin krop og sjæl med en behandling hos Rudi.

 

Susanne Østerlid

Derfor er kropsterapi effektiv stressbehandling

Kropsterapi er yderst effektivt til stressbehandling, fordi stress er en fysisk reaktion i dit nervesystem og mest primitive områder af hjernen. Stress sidder i kroppen og er ikke kun et mentalt problem. Derfor skal der mere til end samtaleterapi for at komme helt ud af stressen. Stress bliver nemlig aktiveret i det limbiske system i hjernen, der sender signal til din hjernestamme om, at der er fare på færde. Den del af hjernen samtaler ikke, den sanser og udtrykker sig gennem kroppen. Kropsterapi er en sanselig oplevelse, der taler samme sprog som de dele af hjernen, der triggede stressen.

Din krop fortæller nemlig mine trænede og indfølelende hænder en masse om dit liv, og hvordan det har været med til at udløse den stress du oplever i hverdagen. Ved at arbejde i spændingsfeltet mellem det fysiske og psykiske i kropsterapien, dæmpes din krops stresstilstand gennem den pulserende massage, de ledmobiliserende teknikker, samtalen og din bevidste vejrtrækning.

Kroppen og vejrtrækningen er nemlig nøglen til at slippe følelsen af stress. Slapper kroppen af, falder hjernen også til ro. Når dit stressalarmberedskab er blevet “talt” til ro gennem kroppen, kobler vi almindelig samtale på stressbehandlingen. Den metode giver dig den største bevidsthed og erkendelse om, hvordan du arbejder konstruktivt med dine stressignaler, og får oplevelsen af igen at være i førersædet i dit eget liv.

Hvad koster et stressbehandlingsforløb?

I stressbehandlingsforløbet lægger vi sammen en plan og struktur for, at du kan slippe stressen helt og få et bedre overblik over dine naturlige ressourcer, så du kan få dit liv tilbage. Typisk vil du kunne komme rigtigt langt med stressbehandlingen i løbet af fem behandlinger. 

En behandling koster fra 1.000,- DKK. Du kan læse mere om priserne her: https://rudisorgenfri.dk/priser/

Mere information om stressbehandling

Derfor bliver du stresset

Stress er en helt naturlig reaktion, når du kortvarigt skal præstere og have adgang til alle dine ressoucer eller skal være meget fokuseret. Skal du altid være det, kan det udvikle sig til et reelt problem. Stress er dog ikke dit problem alene, fordi det opstår altid i sammenhænge med ting, der sker omkring dig, som din hjerne vurderer, er “farlige for din eksistens”. Det kan være, at der ikke er sammenhæng mellem dine forpligtelser og ansvar på jobbet ift. de ressourcer du har til rådighed. Alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller noget helt andet, der gør, at du skal trække på alle dine mentale og fysiske ressourcer for at løse “faresituationen”.

Dit nervesystem har kun to indstillinger stress eller hvile, og den ideelle balance mellem de to i løbet af en dag er 80 pct. hvile og 20 pct. stress, for at give din krop og hjerne de optimale betingelser. Hvordan er denne balance hos dig?

 

Stressbehandling Rudi Sorgenfri Kropsterapi

Stressresponsen og stressorer

Kortvarigt er stressresponsen en fantastisk ressource, der øger din evne til at fokusere og præstere. Skal du altid være fokuseret eller præstere for at kunne følge med i livet, bliver det et problem. Det kan over tid gøre stresstilstanden permanent, også kendt som PTSD (post traumatisk stresssyndrom), eller får din krop og nervesystem til at brænde ud – kaldet burnout eller udbrændthed.

Stressresponsen bliver trigget i alle de situationer, hvor du oplever en følelse af at skulle kæmpe eller undertrykke dig selv. Det kan være på jobbet, hvor der ikke er sammenhæng mellem din tid og opgaverne. Når du oplever, at folk træder ind over dine grænser både fysisk og psykisk. Hvis du oplever andre blive udsat for noget frygteligt, mobning på arbejdspladsen, vold, trafikuheld osv.

Stress bliver også udløst, når du forestiller dig ting, der vil ske af negativ karakter mod dig selv eller mennesker omkring dig. Hvis du står i situationer, hvor du hele tiden føler du skal vælge. Høje lyde og skarpt lys fra computeren og smartphonen. Da den vedvarende belastning langsomt kommer snigende, fordi du har en fantastisk og nødvendig evne til at tilpasse dig, opdages stressproblemet først meget sent i forløbet. Stress er derfor blevet en naturlig del af det moderne menneskes liv, da din hjerne hele tiden bliver udsat for ting, du aktivt skal tage stilling. Det forrykker balancen mellem 80 pct. hvile og ro og 20 pct. aktivitet og handling.

Stress er en relativ kompleks størrelse. Det at afmystificere stress kan være første skridt mod et mere stressfrit liv. Hvis du vil lære mere om stress kan du læse videre på min blog her.

Stressbehandling Rudi Sorgenfri Kropsterapi

Stress og følelser

Mine klienter kommer typisk forbi min klinik, fordi de gerne vil have ting til at gå væk, ex. smerter, mindre behagelige følelser som vrede, ked af det-hed eller knuden i maven og brystkassen. Alle sammen typiske symptomer på stress.

Men skal ting gå væk? Hvad ville der ske, hvis du inviterede kroppens signaler helt frem i lyset og gav dem en masse opmærksomhed og kærlighed, i stedet for at skubbe tingene væk og sige, at din kropslige sansning ikke må være der?

Jeg har selv tidligere været et “hovedmenneske”, hvor kroppen bare var en maskine og transportmiddel, der fik mit hoved fra A-B. Den tilgang endte med at knække mig både fysisk og psykisk, indtil en kær ven, hjalp mig med at oversætte kroppens sprog til noget mit hovede kunne forstå og handle på.

 

Mange af de sansninger, du laver gennem kroppen på daglig basis, er præget af de overlevelsesstrategier, som du lavede i din barndom for at blive set eller give dig følelsen af at passe ind i flokken.

Som mennesker befinder du dig hele tiden i spændingsfeltet mellem dit behov for samhørighed ctr. din personlige integritet. Det ligger så dybt kodet i vores DNA, at vi er afhængig af gruppen for at kunne overleve. Fra tid til anden får os til at gøre ting, der strider mod vores integritet og værdier.

 

Min egen historie med arbejdsrelateret stress

Denne kamp stod jeg selv i tilbage i slutningen af 2010, hvor jeg på den ene side var ‘afhængig’ af den anerkendelse, jeg fik fra mine kolleger og samarbejdspartnere. Jeg skulle drives helt derud, hvor jeg havde lyst til at banke min chef ned med en brandslukker, før jeg blev bevidst om, at stressen havde brændt sig fast og gjort mit indre rum så snævert, at alt handlede om simpel fysisk overlevelse.

Når du bliver presset nok og det indre rum bliver mindre og mindre, kan du vælge at kæmpe videre eller flygte fra presset.

Men hvad nu, hvis du slet ikke behøver at kæmpe eller flygte, men i stedet møder modstanden inden i dig med kærlighed?

Inde i mig var der en lille dreng, der havde brug for at blive mødt i noget andet end præstationen. Indtil jeg fandt ud af, at han ville mødes i kærlighed, blev han bare ved med at larme, indtil det punkt, hvor jeg ikke kunne sidde ham overhørig længere, men måtte vælge en ny overlevelsesstrategi.

Var det let? Nej for pokker. Det kostede ikke blod og sved, men en masse tårer.

 

Stressbehandling hos mig styrker dit indre rum

Når jeg i den kropsterapeutiske behandling hjælper mine klienter et sted hen, hvor de kan møde sig selv, og alle de følelser de har kæmpet for at holde skjult, med kærlighed, bliver der lige pludselig rum. Rum til at være som menneske. I det rum opstår der så meget plads, så selv om livet fra tid til anden kan være hårdt og smerte, vil rummet være så stort, at stressen, smerten, vreden, sorgen etc. føles mindre.

Når følelsen føles mindre, bliver den mindre farlig og lettere håndterbar og tager mindre af dine ressourcer og skabe mindre stress i dit system. Derfor vil du efter et stressbehandlingsforløb hos mig opleve større frihed og rum til at sanse flere af de ting, der gør dig glad.

Og sjovt nok, det du fokuserer på, får du mere af.

Øvelser mod stress

Stressbehandling kan være rigtig mange ting, og behøver faktisk ikke at være kompliceret. Vidste du for eksempel, at kram dæmper din krops udskillelse af stresshormonet kortisol og i stedet frigiver kærlighedshormonet oxytocin?

At et kram sænker dit blodtryk og din puls?

At et kram skaber bedre blodgennemstrømning til dine organer og dine frontallapper i hjernen?

Når du krammer en person, du virkeligt holder af, vil jeres hjerterytme ret hurtigt blive synkroniseret, og hvis en af jer oplever forhøjet stressrespons, vil den blive dæmpet i løbet af bare et 30 sekunders kram.

Kram er effektiv stressbehandling Rudi Sorgenfri Kropsterapi

I løbet af de 30 sekunder starter din nervesystem en gavnlig proces, som gør, at dit kortilsol- og adrenalinniveau, blodtryk og puls falder samt blodgennemstrømning til din hjernes frontallapper og organer stiger.

Kram noget mere, det er godt både for dig selv og den du giver krammet.

Du kan også benytte de øvelser jeg har liggende her.