Vi hjælper dig til at slippe stress, smerter og traumer

Hvorfor har jeg ondt i kroppen?

 

Avvv – Hvorfor har jeg ondt i…? Ja, indsæt selv den pågældende legemsdel.

I klinikken møder vi på daglig basis spørgsmålet, hvorfor har jeg ondt?

Vi kan ikke give dig et præcist svar på, hvorfor du har ondt, men det er noget vi kan undersøge sammen. For din krops samarbejde med hjernen og dit sind på kryds og tværs har nemlig stor indflydelse på, hvorfor du oplever at have ondt.

Hjernen har hele tiden et billede af din krop i forhold til det rum, du befinder dig i både fysisk og psykisk. Nogle gange bliver billedet forstyrret af smertesignaler, som begrænser dine bevægelser. Mange mennesker tror, at smerter skyldes fysiske forandringer og skader, men smerter er i højere grad forbundet til dit psykiske velbefindende. Følelsesmæssig afvisning aktiverer nemlig de samme centre i hjernen som, når du oplever fysisk smerte, hvis du falder og slår dig.

Når du er stresset og oplever omvæltninger i dit personlige eller professionelle liv, rykker oplevelserne ved dit psykiske velbefindende. Det får din krop og hjerne til lettere at starte “katastrofetanker”, som får din krop til at gøre ondt. Det er din hjernes måde at passe på dig, så du ikke bliver yderligere overbelastet, men i stedet søger mod ro, hvile og omsorg, hvis du lytter til din krop.

Har du svært ved at forstå din krops signaler, og hvorfor du har ondt i kroppen, så kan vi hjælpe dig.

 

 

Kropsterapi får hjerne og krop til at slappe af

 

Hjernen og kroppen ikke særligt gode til at skrue ned for smertesignalet af sig selv, men har brug for hjælp til det. Her er kropsterapi et godt alternativ til smertestillende medicin. De forskellige manuelle teknikker, bevægelse, åndedræt og lyd kombineret med nærværende samtale, som indgår i en TOTUM behandling, er fantastiske til at dæmpe din krops uro og stress.

Kroppens lavere stressniveau efter behandlingen gør, at smerten opleves mindre presserende i dagligdagen og i langt de fleste tilfælde helt forsvinder.

Den kropsterapeutiske tilgang til smerter

Smerter er en følelse af ubehag. Ubehag er psykologisk en afart af angst, og når du oplever at have ondt i kroppen, aktiveres de samme centre i din hjerne, der er forbundet med at føle angst.

Derfor arbejder jeg i behandlingen med koblingen mellem det fysiske og psykiske, når du lander på min briks med ondt i kroppen.

Din krop har sit helt eget sprog og intelligens, der fortæller, hvor i livet du er blevet støttet og mødt som menneske. Eller hvor du har skullet kæmpe lidt hårdere for din plads. Kroppens psykologiske sprog fortæller en masse om de temaer, der kan være en af årsagerne til, at du har ondt i kroppen.

 

 

Klientcase

Tina Brun sendte Rudi en mail, hvor hun spurgte ind til smertemønstre og fysiske oplevelser i hendes krop.

“Jeg søger lidt i blinde, så måske er du ikke den rigtige behandler, men nu prøver jeg alligevel. Jeg forsøger at løse et meget underligt mysterie, som går ud på, at alle de skader/sygdomme jeg får i min krop udelukkende befinder sig i min højre side: en brækket skulder, et brækket håndled, et dårligt knæ, ryggener der trækker ned i højre ben, smerter i højre side af tyktarmen og senest to dårlige tænder også i højre side! Tænderne er det nyeste på stammen, og selv om jeg går hos en dygtig fys med en del af de andre skader, så kunne jeg godt tænke mig at komme til bunds i årsagen….. jeg er særlig sensitiv, har en meget udviklet intuition og mærker alle vibrationer omkring mig, men skaderne sidder jo i den maskuline del af kroppen. Nå, nu har du historien. Kan du – eller en anden – hjælpe med at læse mysteriet?

Vh Tina Brun”
 

 Rudis svar retur til Tina

“Hej Tina, tak for din mail.

 
Ja, det er rigtigt, at højre side af kroppen er den maskuline side. Det maskuline repræsenterer relationerne til mændene i dit liv; fader, bedstefædre, kærester/mand, drengebørn, mandlige chefer og kolleger samt din fysiske side og funktion af din krop. Højre side er også kontakten til dig selv og dine egne behov. Hvor meget oplever du, at du giver dig selv lov til at fylde og udtrykke dig?”

Smerter i håndledet

Håndledet er psykologisk relateret til at give og modtage kærlighed. Når det er brækket, handler det tit om et kollaps, der måske bunder i, at du gennem længere tid har følt, at du skulle give mere kærlighed end du følte ret til at modtage?
Håndledssmerter karpaltunnelsyndrom Kropsterapi Rudi Sorgenfri Totum
Skuldersmerter kropsterapi Rudi Sorgenfri Totum
 
 

Skuldersmerter

 

Tager vi skulderen alene, så handler skulderen bl.a. om, hvilke byrder vi påtager os, vores evne til at række ud efter hjælp og omfavne livet, hvor meget vi må fylde og det at sætte tydelige personlige grænser og sige ja tak og nej tak.
 
Hvor god er du til disse ting?

 

 

Knæsmerter

 

Knæ handler også om grænsesætning og evnen til på en og samme tid at stå fast og være fleksibel. Usikkerhed om ret til egne grænser eller udpræget stædighed påvirker knæet til at blive ustabilt (grænsesætning) eller fastlåst (stædighed).
 
Knæet er også et spejl af solar plexus, der relateret til mavesækken, der handler om eget værd, ret til egne følelser eller forestillingen om hele tiden at skulle præstere eller have en maske på for at føle ret til at være i livet.
 
Knæet bliver også det svage led, hvis hoften er meget spændt omkring psoasmuskulaturen.
ondt i knæet knæsmerter Rudi Sorgenfri Kropsterapi Totum
Ondt i lænden lændesmerter kropsterapi Rudi Sorgenfri Totum

Lændesmerter

 

Ud fra det du skriver omkring lænden og tyktarmen, tyder det nemlig på, at psoas er spændt hos dig, da det både påvirker tilhæftningen til tyktarmen og lændens mobilitet.
 
Følelsesmæssigt er psoas relateret til tilknytningsproblematikker til mændene i livet og modet til at træde frem og tage det du gerne vil have i livet. Når den låser, svarer det til en fastfrysning (angst) for at træde frem. Stress (fysisk og følelsesmæssigt) påvirker også psoas, da den påvirkes direkte af det autonome nervesystem (kamp/flugt).
 

Irriteret tyktarm

Tyktarmen handler om at holde fast på det gamle, ex. eget selvbillede af, hvad du må og ikke må, vrede/nag, ikke at måtte udtrykke følelser. Tyktarmen er et af de stærkeste kontrolorganer vi har. Har du skullet lægge låg på følelserne og holde en facade?
 
Hvordan kan du genkende dig selv i ovenstående?”
IBS irriteret tyktarm forstoppelse crohns sygdom kropsterapi Rudi Sorgenfri Totum

Tinas respons

 

“Hej Rudi

 
Tusind tak for din mail, og hvor rammer du bare plet med det alt sammen! Udfordringerne med psoas har min fys (og jeg) arbejdet med et stykke tid, så det er helt rigtigt, at den pt. er meget stram.
 
Jeg vil gerne komme til en behandling hos dig, men da jeg ikke har været til kropsterapi før, har jeg bare et enkelt spørgsmål: Jeg gætter på, at din behandling løsner spændingerne, men ældgamle reaktionsmønstre ændres vel ikke sådan ved et trylleslag?
 
 
Vh Tina”

 

 

Kropsterapi genopbygger tilliden til din krop

 

Hvis du er villig til at arbejde bevidst med dine reaktions- og følelsesmønstre i behandlingen, vil du typisk opleve et hurtigt skifte i dine mønstre, fordi krop og psyke hænger uløseligt sammen: Du bruger jo din krop til at mærke dine følelser, og du udtrykker dem gennem kroppens bevægelser.

Gennem kropsterapi kan vi hjælpe dig til større tillid til din krops signaler og bevægelser. Når du oplever større tillid til kroppen, vil du også opleve færre smerter.

 

På de følgende sider kan du læse nogle kropsterapeutiske og psykologiske perspektiver på, hvorfor du har ondt i kroppen forskellige steder.

Totum Kropsterapi er effektivt mod ondt i kroppen

 

Den bedste måde at reducere dine smerter, så du ikke længere har ondt i kroppen, er at dæmpe din krops stresstilstand ved at træne din bevidsthed om din vejrtrækning.

Holder du igen i din vejrtrækning eller trækker du vejret overfladisk og hurtigt, aktiveres stressresponsen i din krop. Det kan starte en negativ spiral, der fører til flere smerter og mere ondt i kroppen.

Får du i stedet skabt en dyb og rytmisk vejrtrækning ned i bunden af maven og i hele brystkassen, begynder din krop automatisk at slappe af, hvilket dæmper oplevelsen af at have ondt i kroppen.

Laila og Rudi møder dit spændingsmønster i kroppen både fysisk og psykisk. Og gennem kropsterapien skaber vi sammen nye erkendelser og sansninger om din oplevelse af at have ondt i kroppen, som gør, at dine smerter forsvinder.