Traumets anatomi workshops for kropsterapeuter

Traumets Anatomi

Nu både i København og Aarhus

 

Traumets anatomi er fire selvstændige workshops for kropsterapeuter, energiarbejdere, psykoterapeuter og andre, der er nysgerrig og gerne vil have konkret viden og redskaber til både at forstå egne og sine klienters traumemønstre og ikke mindst, hvordan der kan arbejdes med disse på en tryg måde.

Mit mantra er, at du skal stå som menneske for at du kan hjælpe et andet menneske. For at kunne stå som menneske, skal du turde møde dig selv som menneske i kontakt og have en medfølende bevidsthed om dine egne mønstre.

Når du er i kontakt med dig selv, har du de bedste forudsætninger for at hjælpe andre mennesker. Her står du selv som menneske og kan navigere fra dit hjerte og mærke dybere ind i relationen mellem dig og klienten i stedet for at skulle fixe klienten og have dit ego bekræftet.

Undervisningen er procesorienteret med udgangspunkt i, hvad der sker i det mellemmenneskelige felt, når vi sammen skaber relationen, hvorefter vi kobler teorien på. På den måde kan du blive mere bevidst om dine mønstre i mødet med andre mennesker gennem kroppen for efterfølgende at forstå, hvorfor din krop og nervesystem reagerer som de gør.

De fire workshops tager hver især udgangspunkt i centrale temaer, der fastholder mennesker uforløst i de traumer, som mange af os har med fra vores opvækst, og som giver stress, angst og depression i voksenlivet.

 

Temaer i Traumets Anatomi

1. workshop handler om tryghed og regulering af nervesystemet – læs mere her.

København: Mandag d. 26/9-22 kl. 10.00 – 16.00 (AFLYST)

Aarhus: Onsdag d. 21/9-22 kl. 11.00 – 17.00

 

2. workshop handler om åndedrættet sanset som bevægelse, lyd og følelse – læs mere her.

København: Mandag d. 10/10-22 kl. 10.00 – 16.00 (AFLYST)

Aarhus: Onsdag d. 5/10-22 kl. 11.00 – 17.00

 

3. workshop, handler om relationer og angstens grundformer – læs mere her.

København: Mandag d. 14/11-22 kl. 10.00 – 16.00 (AFLYST)

Aarhus: Onsdag d. 9/11-22 kl. 11.00 – 17.00

 

4. workshop handler om genetablering af sund grænsesætning – læs mere her.

København: Mandag d. 12/12-22 kl. 10.00 – 16.00 (AFLYST)

Aarhus: Onsdag d. 7/12-22 kl. 11.00 – 17.00

 

De fire workshops behøves ikke at tages i en sammenhæng, men kan sagtens tages enkeltvis. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på 22 933 811.

 

 

Pris

1.950,- kr. pr. workshop inkl. undervisningsmaterialer. Spar 1.000,- i alt ved deltagelse på alle fire workshops.

Rudi Sorgenfri

 

Fra 2016 til udgangen af 2021 har jeg undervist for TOTUM – Skolen for kropsterapi på deres 1-årige kropsterapeutiske uddannelse og deres traumeefteruddannelser for kropsterapeuter. Her har jeg haft fornøjelsen af at give det kropsterapeutiske håndværk videre og forståelsen for traumers indflydelse på både krop og sind videre til mere end 200 elever og færdiguddannede kropsterapeuter.

Mit mantra når jeg underviser, og generelt i livet, er at stille mig som menneske, så du som workshopdeltager får et trygt rum til, at stå frem som det menneske du er.

Jeg er oprindeligt uddannet organisationssociolog med speciale i relationer og narrativer. En viden som jeg bruger rigtig meget i procesarbejdet med kroppen, da din krop og nervesystem har formet sig omkring de relationer, du var en del af i din psykologiske og motoriske udvikling som barn og teenager.

Jeg havde fornøjelsen af at blive undervist af Rudi på en videregående traumeuddannelse for kropsterapeuter.

Rudi er et omvandrende leksikon, som kan omsætte sin viden til praksis ved briksen.

Jeg har mødt meget få mennesker i faget, der både er så dygtige håndværkere og har så meget viden som Rudi. Jeg mærkede samtidig tydeligt, hvor meget han brænder for sit felt og for at formidle det videre.

Whilliam Simonsen

Tidligere elev på TOTUMs traumekropsterapeut-uddannelse

Rudi var min underviser på Totum’s traumelinje, og er uden tvivl den dygtigste underviser jeg endnu har mødt. Han besidder en enorm stor viden og erfaring. Fagligt såvel som menneskeligt.

Rudis rolige, behagelige væsen og hans fantastiske evne til at formidle denne viden, gøre den forståelig og håndgribelig, har alt sammen fuldendt uddannelsen.

Rudi har formået at skabe et fantastisk trygt og tillidsfuldt læringsrum for alle, hvilket er forudsætning for at kunne blive en dygtig traumeterapeut.

Mie Lyhne Møller

Tidligere elev på TOTUMs traumekropsterapeut-uddannelse

Traumets Anatomi – Tryghed og regulering af nervesystemet

 

Oplever du fra tid til anden at blive frustreret, når du står ved briksen, fordi du ikke rigtig kan skabe kontakt til klienten og oplever en kamp mod noget, der skal slippes – spændet, åndedrættet, kontrollen?

Hvad nu hvis klienten slet ikke behøver at skulle slippe noget?

Kroppen husker alt, hvad du har oplevet i livet både fysisk og psykisk.

Især de første leveår sætter rammen for kroppen og nervesystemets samspil til at rumme energi, når du oplever, at kontakten og tilknytningen til dine primære omsorgspersoner er truet.

På denne dagsworkshop om Traumets Anatomi dykker vi ned i, hvordan du hjælper din klient med at skabe kropslig tryghed og regulering af nervesystemet. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der sker i det autonome nervesystem, når vores behov for tryghed og tilknytning bliver forstyrret eller er fraværende.

Med afsæt i den polyvagale teori får du en grundlæggende introduktion til chok- og udviklingstraumer, og hvordan du kan spotte de subtile bevægelser i din klient på en blid og indfølende måde, så retraumatisering undgås i dit terapeutiske arbejde.

For at forstå sammenhængen mellem teori og praksis, arbejder vi praktisk med kroppen gennem forskellige sanseøvelser med udgangspunkt i tilknytnings- og udviklingstraumeteori, hvor du bliver klogere på og mærker, hvordan udviklingstraumer sætter sig kroppens bevægelser og spiller ind i din følelsesmæssige kontakt i mødet med dine omgivelser.

På dagen laver vi en række fysiske øvelser, der kan gøre dig bliver klogere på dine egne mentale og kropslige strategier, når du mærker de kropslige bevægelser i de forskellige udviklingstrins primære beskyttelsesmekanismer, deres ressourcer og længsler.

Øvelser som du efterfølgende kan lave selv eller sammen med dine klienter til at dæmpe et stresset nervesystem.

 

Praktiske oplysninger om Traumets Anatomi

Hvornår? – København: Mandag d. 26/9-22 kl. 10.00 – 16.00 og Aarhus: Onsdag d. 21/9-22 kl. 11.00 – 17.00

Hvorhenne? – København: Klinik Storm Sorgenfri, Vimmelskaftet 41A, 3. sal, 1161 Kbk. K. og Aarhus: ManuVision-huset, Mejlgade 28, 8000 Aarhus

Hvad koster det? – Workshoppen koster DKK 1.950,- inkl. undervisningsmaterialer og lettere forplejning.

Hvor mange pladser? – 10.

Kom i tøj du kan bevæge dig frit i.

Traumets Anatomi – Åndedrættet sanset som bevægelse, lyd og følelse

Oplever du fra tid til anden at blive frustreret, når du står ved briksen, fordi du ikke rigtig kan skabe kontakt til klienten og åndedrættet og få vedkommende til at trække vejret “rigtigt”?
Lad os slippe præstationen for en stund, for klienten trækker altid vejret rigtigt, for ellers ville din klient være død.

Men hvad nu hvis, at du ikke skal ændre på klientens åndedræt, og i stedet bare møde og sanse det, som det er lige nu foran dig?

Hvad er det for en historie, der ligger gemt i klientens vejrtrækning, og hvad fortæller den om vedkommendes liv og oplevede traumer?

Den historie får du redskaber til at afkode på workshoppen, hvor vi dykker ned i, hvordan du hjælper din klient til fornyet kontakt til åndedrættet og de kropslige sansninger deri.

Ved at sanse ind i og være nærværende med klientens vejtrækning, lyd og bevægelse, skaber du et rum for at forløse en fastlåst tilstand i klientens krop og sind.

Sammenhængen mellem vejrtrækningen, lyden og bevægelsen fortæller en masse om din klients tilstand, og gennem en blanding af lette sanseøvelser, teori omkring åndedrættet og nervesystemet og blide og dybe manuelle teknikker fra kranio sakral og visceral terapi, får du nogle virkningsfulde redskaber og forståelser med.

En forståelse som du kan bruge sammen med dine klienter med det samme til at skabe rum for, at dine klienter kan sanse dybere ind i traumets anatomi og ændre deres følelsesmæssige tilstand uden, at du skal på fysisk overarbejde.

 

 

Praktiske oplysninger om Traumets Anatomi

Hvornår? – København: Mandag d. 10/10-22 kl. 10.00 – 16.00 og Aarhus: Onsdag d. 5/10-22 kl. 11.00 – 17.00

Hvorhenne? – København: Klinik Storm Sorgenfri, Vimmelskaftet 41A, 3. sal, 1161 Kbk. K. og Aarhus: ManuVision-huset, Mejlgade 28, 8000 Aarhus

Hvad koster det? – Workshoppen koster DKK 1.950,- inkl. undervisningsmaterialer og lettere forplejning.

Hvor mange pladser? – 10.

Kom i tøj du kan bevæge dig frit i.

Traumets Anatomi – Relationer og angstens grundformer

 

Du kan måske nikke genkendende til følelsen af, at du skal kunne ”fixe” klientens problem for at være dygtig nok? Eller måske at det er vigtigst, at klienten godt kan lide dig fremfor at arbejde i dybden og måske ødelægge den gode stemning? Eller at klienten skal gå glad ud af døren? Du kan sikkert selv finde på flere krav, som du skal leve op til for at være god nok. Elskelig nok.

Typisk er det traumatiske skygger, der er trukket ud over dig for at opretholde en følelse af tilhørsforhold og tilknytning i din opvækst. Hvis du ikke er bevidst om relationen til dig selv og dine mønstre i kontakt med mennesker, risikerer du let at spærre ben for den terapeutiske proces.

Denne workshop i Traumets Anatomi handler om relationer, og hvordan den oplevede kvalitet enten skaber en følelse af tryghed eller aktiverer angstens grundformer.

Udgangspunktet er, at alt er relationer. Relationer skabes hele tiden for i samme øjeblik at gå til grunde igen, hvorefter de genskabes gennem de indre og ydre sansninger, både når du er alene og sammen med mennesker i en kontinuerlig proces.

Det sker i både dig og i din klient. Da relationen hele tiden bliver genskabt, er det ikke selve relationen, der er interessant, men i stedet det mellemrum der er mellem dig og klienten, hvor I hver især sætter noget på spil i det terapeutiske rum.

Det du sætter på spil er formet af enten tryghed eller frygt. I sin grundlæggende form handler frygt om dødsangst. Dødsangst er selve essensen i traumets anatomi. Men hvad nu, hvis du ikke behøver at være bange for at dø, men i stedet bliver mere bevidst om, hvor frygten og angsten for sin næring fra?

Når du forstår sammenhængen i traumets anatomi både kropsligt og intellektuelt, føles det mindre farligt. Ved at kende og forstå dit eget mønster, kan du lettere stille dig som menneske for din klienten. Hvilket skaber større tryghed for mennesket i klienten.

Workshoppen er procesorienteret, hvor vi i fællesskab nysgerrigt undersøger, hvad der opstår i mellemrummet med afsæt i angstens grundformer, og hvordan disse hænger direkte sammen med din kropslige og psykologiske udvikling som barn og teenager.

Hvad er det du selv og dine klienter holder fast i, når I træder ind i mellemrummet, der opstår mellem mennesker i relation? – Dig/sig selv? Modparten? Det bestående og sikkerheden? Eller det nye og friheden?

Ved at sanse ind i de kropslige sansninger omkring de psykologiske udviklingstrin, vi alle kommer igennem, og deres frygtmekanismer, går vi sammen på nysgerrig opdagelse i det mellemmenneskelige felt.

En erfaring du efterfølgende let kan integrere i din egen praksis med dine klienter, når du arbejder med deres overlevelsesstrategier i den terapeutiske proces.

 

Praktiske oplysninger om Traumets Anatomi

Hvornår? – København: Mandag d. 14/11-22 kl. 10.00 – 16.00 og Aarhus: Onsdag d. 9/11-22 kl. 11.00 – 17.00

Hvorhenne? – København: Klinik Storm Sorgenfri, Vimmelskaftet 41A, 3. sal, 1161 Kbk. K. og Aarhus: ManuVision-huset, Mejlgade 28, 8000 Aarhus

Hvad koster det? – Workshoppen koster DKK 1.950,- inkl. undervisningsmaterialer og lettere forplejning.

Hvor mange pladser? – 10.

Kom i tøj du kan bevæge dig frit i

Traumets Anatomi – Genetablering af sund grænsesætning

 

Hvordan har du det med vrede, både din egen og klientens? Er du i tvivl om, hvis grænser du arbejder omkring, når du arbejder med din klients krop og sansning, og I bevæger jer ind i på vredens domæne?

Psykiske traumer som tilknytnings- og choktraumer påvirker menneskers evne til sund grænsesætning og vrede, enten ved at de opgives eller forsøges opretholdt for enhver pris. Når grænsesætningen er rigid eller usikker, bliver det svært at indgå i sunde og nærende relationer – også i det terapeutiske arbejde.

Den sunde grænsesætning handler om, at vi kan indgå i en relation, hvor der er plads til os begge samtidigt med vores individuelle behov. Føler vi mindre- eller mereværd i relationen, kan det indikerer, at den sunde grænsesætning er udfordret.

Vrede er tit en misforstået følelse. Grundlæggende er vreden en protest over ikke at føle sig mødt i et kernebehov.

  • Retten til eksistens og kontakt
  • Retten til behov og uafhængighed
  • Retten til tillid til egne og andres følelser og integritet
  • Retten til egne impulser og spontanitet
  • Retten til kærlighed, lyst og seksualitet

På workshoppen arbejder vi med vreden på en konstruktiv og tryg måde, hvor du mærker, hvordan det føles, når du er fri til at udtrykke dit sande ja og nej. Hvordan det føles, når du gerne må indtage rummet og være til som det menneske du er.

For at mærke ind i disse sansninger får du en introduktion til ”Wheel of Consent”. “wheel of Consent” er en model over forskellige roller du kan indtage i relation til omgivelserne og dine klienter, og hvordan disse rollers skyggesider har tråde til udviklingstraumer og kroppens muskelpansringer omkring hæle, lægge, knæ, lår, underliv, ryg, skulder og kæber.

En viden du kan bruge til at forstå, hvorfor klienten måske ikke bare siger fra, eller at sessionen føles som en kamp med klienten.

 

Praktiske oplysninger om Traumets Anatomi

Hvornår? – København: Mandag d. 12/12-22 kl. 10.00 – 16.00 og Aarhus: Onsdag d. 7/12-22 kl. 11.00 – 17.00

Hvorhenne? – København: Klinik Storm Sorgenfri, Vimmelskaftet 41A, 3. sal, 1161 Kbk. K. og Aarhus: ManuVision-huset, Mejlgade 28, 8000 Aarhus

Hvad koster det? – Workshoppen koster DKK 1.950,- inkl. undervisningsmaterialer og lettere forplejning.

Hvor mange pladser? – 10.

Kom i tøj du kan bevæge dig frit i.