Grænser og bevidsthed

Rudi Sorgenfri Kropsterapi København

Rudi Sorgenfri, Totum Kropsterapeut, København

Den sunde grænsesætning handler om bevidsthed.

Bevidstheden om, hvor du mærker grænsen fra. Er din grænsesætning styret fra dit hjerte med kærlighed til dig selv og andre?

Eller er dine grænser styret af frygt eller den barnlige egoisme?

Frygten for, hvordan dine omgivelser reagerer på dine behov. Om de stadigvæk kan lide dig, hvis du siger nej, eller afviser dig, hvis du aktivt rækker ud eller beder om at få dækket dine behov.

 

HVORDAN UDTRYKKER DU DINE GRÆNSER OG BEHOV?

Igennem livet har jeg selv taget forskellige roller, typisk med afsæt i, hvad jeg troede, at andre forventede af mig i situationen. Det være sig som barn og siden som voksen mand og far, professionelt i rollen som leder, som studerende, som kæreste også sexuelt. Hvad blev der forventet af mig i den enkelte relation og hvad forventede jeg selv at få ud af den enkelte relation og situation?

Nogle gange var jeg bange for at handle og andre gange skammede jeg mig over mine handlinger eller behov – for hvad tænkte andre ikke om mig, hvis jeg gjorde det, jeg dybest set havde lyst til i situationen. Og havde jeg ret til disse behov og ønsker?

 

Frygt og grænser

Disse mønstre oplever jeg i vid udstrækning som universelle hos de af mine klienter, der er styret af frygt.

Frygt er som udgangspunkt en sund følelse, for den sørger for, at du ikke bare kaster dig hovedkulds ud i ting og kommer galt afsted. Men nogle gange spænder frygten ben for dig, fordi du forestiller dig ting og hvordan andre reagerer, hvis du gør sådan og sådan. Den side af frygt er meget lidt konstruktiv, og er kun med til at begrænse dig i at leve lige præcis det liv, som du længes efter.

Her kommer du sunde grænser ind i billedet. Du bruger nemlig din grænsesætning til at bestemme, hvad du siger ja og nej til.

 

Ejer du, eller føler du, at du er årsag til andres følelser?

Hvordan har du det med at lytte til dine egne behov og bede om at få dem dækket? Eller slås du med at skille dine egne følelser og fornemmelser ad fra andres, og måske tillægger dine omgivelser nogle motiver de slet ikke har?

Grænsesætning er på en og samme tid både en fysisk, energetisk og psykologisk størrelse.

 

Fysiske og psykiske elementer i grænsesætning

Det fysiske og psykologiske element handler rigtig meget om kontakten til dine knæ. Knæene er det fysiske symbol på, hvordan du står i din grænsesætning. Er dine knæ hypermobile, kan det være et billede af, at føle usikkerhed ved at stå ved sine grænser og måske helt eksistentielt, om du har ret til at have en grænse. Derfor lader du andre træde ind over dit personlige domæne uden at sige stop.

Omvendt kan stive og meget lidt mobile knæ skyldes, at du står alt for stærkt i din ret, grænsende til det stædige, og måske har manglende fornemmelse for andres grænser. Du har måske lukket af for denne kontakt, fordi du ikke vil lade andre komme tæt på og se den sårbarhed, der typisk ligger under det stædige skjold.

 

Energetiske grænser

Det energetiske element i grænsesætningen handler om din evne til at skelne dine fra andres følelser. Er du så god til at fornemme andre folk, så du uforvarende ender med at please dem, eller måske ovenikøbet føler, at det er dit ansvar, at andre er glade, i stedet for at bede om det du har brug for?

 

Sig ja til nej

Det sunde aspekt af grænsesætningen ligger mellem de to poler, hvor du både formår at stå fast på i dit autentiske anker med en dybfølt kontakt til dit eget ja og nej og samtidigt respekterer andres ret til at sige ja og nej.

Når du bliver bedre til at sige ja til nej, vil du opleve, at dine fysiske og psykiske stresssymptomer vil forsvinde. Samtidigt vil du opleve, hvordan det virkeligt føles at være fri. Når du udtrykker det sunde autentiske nej, er det et udtryk for at du siger ja til dig selv. Nej er derfor en kærlighedserklæring. Og kærlighed er 88,9 pct. ærlighed. Ærlighed over for dig selv og dine omgivelser om dine grænser.

 

Hvordan bliver jeg fri?

Det er et rigtig godt spørgsmål. Det handler om din bevidsthed. Din evne til at mærke dig selv. Når du kan mærke dig selv øges din bevidsthed om dine behov. Når du har den bevidsthed med dig i dagligdagen, ved du også helt instinktivt, hvad du skal sige ja eller nej til.

Overordnet kan du påtage dig fire forskellige roller i de relationer du indgår i. Er du i balance med dine egne behov, sker det på en sund måde, om du så SERVICERER, TAGER, ACCEPTERER eller TILLADER, når du er sammen med andre på jobbet, hjemme i familien, i sportsklubben, sexuelt. Ja, i alle livets aspekter. 

Alle disse mekanismer arbejder vi med på min workshop Sæt grænser – sunde metoder til at slippe stress.

 

Sund grænsesætning Wheel of consent Rudi Sorgenfri Totum kropsterapi

Grænser og Wheel of Consent

Betty Martin har udviklet en simpel model, som hun kalder wheel of consent. Det tætteste vi kan komme et dansk ord er samtykkehjulet (det har ikke helt den samme klang)… Grundlæggende handler modellen om, hvordan du giver samtykke (eller hvordan du undlader at give samtykke, når dine grænser bliver overtrådt).

Det er her bevidstheden kommer ind i billedet. For hvilke roller træder du ind i, når du er sammen med andre mennesker? Jo større bevidsthed du har om din rolle, og om du bliver på egen banehalvdel, når du er i rollen, vil skabe større gennemsigtighed for den modsatte part. Som alt andet her i livet, kræver bevidsthed øvelse og brud med gamle vaner. For du har både ret til at servicere andre, bede om noget fra andre, modtage noget fra andre og tillade andre, at de tager fra dig, så længe du har hjertet med i rollen og aktiviteten. Har du ikke hjertet og den kærlige intention med i rollen, kan du let blive fanget rollernes skyggesider. Har ud hjertet med vil du altid være tro mod dine egne og andres grænser.

 

Grænsesætning – roller og skygger

Men hvad ligger der i de forskellige roller, når det kommer til grænsesætning? 

“Man siger, kærligheden ingen grænser kender, men det er netop grænserne, der er det interessante.”

Citat: Jean-Luc Godard

Den sunde grænse i at servicere andre

Gør du ting for andre eller giver gaver ud af ren spontanitet og glæde og helt uden bagtanker, og det er helt ok, at modtageren ikke kan lide din gave?

Eller er du kun er noget i kraft af, at du er noget for andre, og ubevidst er blevet en slave af andres syn på dig? Hvis du udviser denne form for adfærd, handler det rigtig meget om præstation og behovet for at blive set.

Det sætter sig typisk som spændinger i solar plexus og hele din bagside, da du hele tiden skal være et skridt foran, være stærk, være der for andre og på en eller anden måde kontrollere andres billede af dig for at være god nok. Skulderne kan også spænde op, fordi du føler, at det er dit ansvar, at andre har det godt.

 

Den sunde grænse i at tage eller bede om det, som du har behov for

Tør du åbent fortælle om dine egne behov, lyster og grænser i livet uden at skele til, hvad andre tænker om dig, og samtidigt anerkender du andres ret til at sige nej tak? 

Eller holder du dig selv tilbage, fordi dine behov er ikke lige så vigtige som andres? Eller din partner kan ikke lide dig, hvis du siger nej til ting sexuelt, du ikke bryder mig om? Eller din partner synes, du er underlig, hvis du godt kan tænke dig, at han eller hun skal gøre noget bestemt for dig?

Kropsligt sætter det sig typisk som spændinger i underliv, lysken og inderlår, der er hjemsted for dine behov og lyster. Hvis disse bliver undertrykt igen og igen, vil du langsomt miste kontakten til den side af dig selv og få sværere ved at udtrykke dine egne behov, drømme og ønsker.

Tænk, hvis du rent faktisk fik det du rigtig gerne vil have – det er jo en gave, fordi andre rent faktisk anerkender og overgiver sig til dine behov og ønsker.

 

Den sunde grænse i at modtage og acceptere andres gaver

Har du evnen til at modtage gaver, ros, anerkendelse og tjenester fra omgivelserne uden med det samme at tænke, hvordan du kan gøre gengæld eller “det har jeg ikke fortjent”? Hvordan reagerede du sidst, da der var nogen, der roste dig eller gav dig konstruktivt feedback?

Ja, det er ikke altid lige nemt, skal jeg være den første til at indrømme. Jeg har mange gange taget mig selv i at være lige ved at svare: “Det er da ikke noget særligt.”, når jeg modtager feedback fra eksempelvis mine klienter. Heldigvis har jeg lært mig selv (gennem øget bevidsthed om min rolle i relationen) at tage feedbacken ind uden at prøve at forklare den på den ene eller anden måde.

Skyggesiden er at forvente at blive serviceret. Det er andres skyld, hvis du ikke har det godt, eller du er en nasser og har gjort dig selv afhængig af andre, og suger livskraften ud af andre ved at det skal stå på pinde for dig, og du bliver fornærmet, hvis de begynder at stille krav til dig.

Når vi overfører disse mønstre til kroppen, så er de relateret til dine skulderblade, arme og hænder, som du bruger til at modtage og omfavne med. Skyggesiden skaber en slasket holdning og muskeltonus, da du ikke behøver at anstrenge dig, da alt bliver serveret på et sølvfad til dig. Hvor i mod tanken om ikke at have fortjent gaven hæmmer dig i evnen til at kunne omfavne, typisk ved låsninger i dine skulderblade, skuldre og øvre ryg.

 

Den sunde grænse i at tillade andre at bede dig om noget

I sin essens handler tillader om at overgive sig til andres behov og give dem den gave det er at opfylde deres ønske. Det er også samtidigt en position, hvor der ikke forventes andet af dig en overgivelse og være til stede i nuet. Her er det vigtigt, at du er bevidst om forskellen på overgivelse og det at give op og stå fast på egne grænser.

Overgivelse handler stadig om, at du skal være tro mod dig selv og dine egne behov, ellers er der tale om et overgreb, som netop er blandt skyggesiderne ved det diagonale felt i modellen og en naturlig skyggeside i overgivelse, at du kan ende som offer eller en dørmåtte, hvis du altid lader andres behov gå forud for dit eget, så du ryger tilbage i en pleaserrolle.

Hvordan kan du genkende dig selv i ovenstående?

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Tilmelder du dig mit nyhedsbrev, får du besked, når jeg har nye indlæg på bloggen. Samtidigt får du også en serie af mails med gode tips til at slippe smerter, stress og traumer. Du kan let afmelde dig nyhedsbrevet igen, hvis det bare fylder i din inbox.