Balancen mellem psykiske grænser og grænsesætning

Stressbehandling Rudi Sorgenfri Kropsterapi København

Rudi Sorgenfri, Totum Kropsterapeut, København

Grænser og grænsesætning er en eksistentiel rettighed

I mit professionelle virke som terapeut og underviser, ser jeg, at rigtig mange mennesker har svært ved at manifestere sunde grænser og grænsesætning.

Fysisk, psykisk og spirituelt som menneske er grænser og grænsesætning dine eksistentielle rettigheder.

Det er en kompetence, der skal trænes, og selv det kan virke grænseoverskridende at sætte grænser. Så må du godt.

 

Gennem kroppen mærker du dine grænser

Har du problemer med at sætte grænser, hænger det tit sammen med en manglende kontakt til din egen krop.

Kan du ikke mærke dig selv og din krop, kan du heller ikke mærke dine grænser.

Når du ikke kan mærke dine grænser, kan du heller ikke lave en autentisk og sund grænsesætning ift. dine omgivelser.

Du mister evnen til at mærke det oprigtige ja tak eller nej tak.

Grænser handler om væren, og grænsesætning handler om handling.

Balancen mellem de to handler om, hvordan du kultivere din vrede, så du kan kanaliserer den på en konstruktiv måde.

 

 

Grænser og grænsesætning kropsterapi København Rudi Sorgenfri

 

Psykisk ubalance kan føre til fysisk smerte

Ubalance mellem dine fysiske, psykiske, energetiske og seksuelle grænser og grænsesætning kan være årsagen til skulder- og knæsmerter.

 

Du bruger dit kropssprog i din grænsesætning

Når du hæver din arm og viser din håndflade, er det et universalt signal for STOP!

Et signal der betyder det samme på tværs af kulturer.

Det kan også være, at du sætter hælene i og sætter foden ned og trækker en streg i sandet om hertil og ikke længere.

Energien i de to bevægelser er drevet af din evne til at kunne blive vred.

 

 

Følelser er dit indre kompas og rettesnor

Din evne til at bruge dine følelser og i dette tilfælde vreden som rettesnor på en konstruktiv måde, handler om dit eget indre forhold til den energi, der ligger i vreden.

Blev du mødt med forståelse og accept, når du var vred, bliver du komfortabel og kompetent i kontakten med din vrede.

Hvis det omvendte er tilfældet; du blev måske:

  • Gjort lille og mindre end du var
  • Følelsesmæssigt manipuleret
  • Latterliggjort
  • Fik at vide, at du var til besvær
  • Blev ekskluderet fra fællesskabet…

… Når du blev vred og frustreret og har forsøgt at lave en grænsesætning og udtrykke dine behov i forhold til omgivelserne.

 

 

“Enhver kan blive vred – det er let; men at blive vred på den rette person i det rette omfang og på rette tid af den rette årsag. Det er ikke enhver beskåret.​” 

Citat: Aristoteles, 384 f.kr. – 322 f.kr.

 

Den skamfulde vrede

Den adfærd fra dine omsorgspersoner og den måde at håndtere din vrede på, når du har mærket din grænse kan have skabt følelsen af, at vrede er forkert.

Følelsen af at være forkert og skamfuld, stopper din følelsesmæssige modning af kontakten til vreden på et barnligt stadie, der enten får dig til at:

  • Dissociere fra vreden (gå i frys)
  • Forsøge at please og lade andres behov komme før dine (flygte)
  • Eksplodere i raseri, som barnet, der får taget skovl og spand fra sig i sandkassen (kæmpe)

Når dine grænser og grænsesætning bliver undermineret eller udfordret.

 

Luk øjnene og mærk dine grænser

Prøv at kig tilbage på en situation, hvor du skulle lave en tydelig grænsesætning, eller der var en, som gik over dine grænser.

Hvordan reagerede du den situation?

Balanceret? Eller stivnede du? Forsøgte at glatte ud og bagatellisere din grænse og dine behov? Eller forsøgte du at tryne den anden part?

Grænsesætning er nemlig en forsvarsmekanisme, du trækker frem, når du bliver presset op i hjørnet eller føler, at der er noget sårbart inden i dig, der skal passes på, som omverdenen helst ikke må se.

 

Se mit onlinestream om balancen mellem grænser og grænsesætning

 

Her fortæller jeg mere om mit perspektiv på grænser og grænsesætning.

Jeg inddrager elementer fra Alexander Lowen, Lisbeth Marcher og Laurence Heller, når jeg taler ind i formningen og modningen af dine evner til at sætte sunde og autentiske grænser ift. egne og omgivelsernes behov.

Du kan læse mere om de kropslige mønstre bag grænser og grænsesætning her: https://rudisorgenfri.dk/krop-og-psyke/saet-graenser-du-maa-godt/

 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Tilmelder du dig mit nyhedsbrev, får du besked, når jeg har nye indlæg på bloggen. Samtidigt får du også en serie af mails med gode tips til at slippe smerter, stress og traumer. Du kan let afmelde dig nyhedsbrevet igen, hvis det bare fylder i din inbox.