Sæt grænser – du må godt!

Kropsterapeut Rudi Sorgenfri kropsterapi København

Rudi Sorgenfri, Totum Kropsterapeut, København

Jeg skal være den første til at indrømme, at det kan være angstprovokerende at sætte sunde autentiske grænser. Om det er årsagen til, at mange klienter kommer forbi min klinik med samme livstema, skal jeg lade være usagt.

Men jeg oplever i mit terapeutiske arbejde, at rigtigt mange mennesker har det svært med grænsesætning. De bliver fanget i krydsilden mellem andres og egne grænser.

Sund grænsesætning handler om din evne til at mærke og udtrykke dine egne grænser og fornemme og respektere andres grænser. Kort og godt din evne til at udtrykke det autentiske JA eller NEJ!

Hvad pokker har grænsesætning med kropsterapi at gøre?

Din evne til at sætte sunde grænser bliver grundlagt i løbet af i dine tre første leveår. Når det kommer til mine egen kamp med grænsesætning, er jeg under påvirkning af følgende livstema; retten til eksistens, retten til mine egne følelser og værdsættelse gennem præstation, der hører til kærlighed og sexualitet. Nogle af disse faser beskriver jeg nedenfor i relation til kroppen og din energetiske grænsesætning.

De tre første leveår dækker over så forskellige psykologiske temaer som:

 Retten til eksistens – fra fosterstadiet og frem til 3 mdr. gammel baby
 Retten til behov – fra fødsel og frem til 18 mdrs. alderen
 Retten til egne følelser og autonomi – fra 8 mdr. til 30 mdr.
 Retten til egen vilje – fra 24 mdr. til 48 mdr.

Mekanismerne i en sund grænsesætning dækker over både dine energetiske grænser og følelsen af dit eget fysiske “space”. I mit skriv her kan du måske genkende nogle af dine egne mønstre, når vi taler om dine energetiske grænser og hvordan de kommer til udtryk gennem din krop. Din krop kommunikerer nemlig hele tiden – også om din grænsesætning.

Grænsesætning kommer nemlig til udtryk omkring forsiden af dine skuldre (m. deltoideus anterior) og i de dybe muskler omkring forsiden af dine knæ (m. vastus intermedius). Din kontakt til disse muskler kan mærkes enten som en underspændthed – opgivenhed eller overspændthed – agtpågivenhed i kroppens muskulatur.

Grænser og skulderne

De steder i kroppen der tydeligst er forbundet til grænsesætning er forsiden af skulderen, når du hæver armen for at sige stop eller række ud for at få dækket dine behov.

Den fysiske forbindelse mellem hjernen og skulderens forside bliver grundlagt fra fødslen og frem til ca. 18 mdrs. alderen.

Det er blandt andet den muskel, du brugte til at række ud efter dine forældre for at blive løftet op, få mad og drikke og omsorg. Blev dine udtryk i denne udviklingsfase kontinuerligt “misforstået” eller afvist af dine forældre eller primære omsorgspersoner vil det tit komme til udtryk i nogle af følgende symptomer:

 Du har svært ved at mærke, hvad du har brug for og har måske helt opgivet at udtrykke behovet
 Du bliver i forhold og relationer (holder fast), selvom de ikke er sunde, da du frygter at blive forladt
Oplevelsen af manglende koordinationssans, så du tit kommer galt afsted
Have svært ved at færdiggøre ting eller udsætter til sidste øjeblik

“Som menneske og energetisk væsen er du hele tiden fanget i et krydspres og skal navigere mellem samhørighed til gruppen og din egen værdighed”.

– Lisbeth Marcher, Stifter af Bodynamic

Knæ og grænser

Er dine grænser så fleksible, at dine knæ nærmest er hypermobile, eller står du så stædigt fast, så dine knæ er fastlåste?

Knæ og grænser

Ud over skulderen spiller stabiliteten omkring dine knæ også ind i din evne til at stå fast og være fleksibel omkring din grænsesætning. 

Midten af dine lår er relateret til dine energetiske grænser, der dækker retten til behov (1), egne følelser (3) og vilje (2). De tre faser er illustreret på billedet. Dine territoriale rettigheder til at sætte en grænse hænger sammen med ydersiden af dine lår, som er relateret til fornemmelsen af dit personlige space og dine territoriale rettigheder – viljemæssigt, seksuelt og i solidaritet til andre.

Overfleksible grænser eller en grundlæggende tro på, at du i ikke har ret til at sætte grænser, vil typisk komme til udtryk ved hypermobile eller ustabile knæ, der der er ringe kontakt til musklerne. Omvendt vil stædig grænsesætning typisk være præget af manglende smidighed og stivhed omkring knæene. Begge tilstande kan være problematiske, især under stort fysisk og mentalt pres, da begge udtryk tyder på manglende fysisk og psykisk kontakt til dig selv og andre.  

Psykologiske temaer og grænser

Hvis din grundlæggende følelse er, at du ikke har retten til at være til og være elsket, vil retten til at statuere sunde grænser være svært udfordret og typisk bære præg af enten en mental “kropsløshed” eller at være følelsesmæssigt “hovedløs”.

Din energetiske grænsesætning (midten af låret) er forbundet til dine behov, din autonomi og din vilje. 

Retten til dine behov er de samme som ovenfor ved skulderen.

Retten til egne følelser og autonomi og vilje overlapper hinanden, og handler i sin essens om der har været plads til dine følelser og din frihedstrang og evne til at gøre ting og stå på din ret til en fri vilje. Hvis du er blevet gjort svag, forsmået/ydmyget eller blevet følelsesmæssigt manipuleret i disse udviklingsfaser, vil du typisk have en meget grænsesøgende adfærd, søge konfrontationerne og det “intense” og udvise psykopatiske karaktertræk og være udadreagerende, når du bliver presset.

Har du i stedet oplevet stort pres, eller at din spontanitet er blevet taget fra dig, vil det typisk komme til udtryk ved, at du har svært ved at sige nej eller du føler dig fanget og går rundt med en kronisk følelse af skam. I modsætning til ovenstående mønster med at tage konfrontationen, vil denne ubalance typisk komme til udtryk ved, at alt bliver bidt i sig under pres og i stedet rettet ind ad som en martyr eller masochist med passivaggressiv adfærd.

 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Tilmelder du dig mit nyhedsbrev, får du besked, når jeg har nye indlæg på bloggen. Samtidigt får du også en serie af mails med gode tips til at slippe smerter, stress og traumer. Du kan let afmelde dig nyhedsbrevet igen, hvis det bare fylder i din inbox.