Traumer & PTSD

3 dages workshop

Behandling af traumer og PTSD

Traumer og PTSD er invaliderende for rigtigt mange mennesker. Det oplever jeg hos mange af mine klienter på daglig basis. Derfor har jeg udviklet en værktøjskasse, der har stor effekt på mine egne klienter. Værktøjskassen vil jeg gerne dele med dig, hvis du er uddannet kropsterapeut, psykolog eller psykoterapeut.

I et samarbejde med TOTUM – Skolen for kropsterapi har jeg fornøjelsen af et udbyde en spændende tredages workshop i København og Aarhus med fokus på behandling af chok, traumer og PTSD for

Over de tre dage vil du få et indblik i, hvad der sker i krop og nervesystem med afsæt i det autonome nervesystem og vagusnerven, og hvordan du som behandler kan imødekomme klienter med stress, choktraumer og PTSD i din praksis. Workshoppen giver dig en forståelse af, koblingerne mellem stress, chok og traumer og omstændighederne, der fører videre til PTSD.

Gennem workshoppen integrerer vi få effektive manuelle teknikker og tilføjer nye stærke metoder til at arbejde med chok og PTSD, og hvordan du som behandler kan identificere forskellige former for chok hos en klient – og ikke mindst hvordan du kan hjælpe klienten med at løsne den låsning, som choktraumet har efterladt i vedkommendes krop og psyke.

Lidt om underviseren

Rudi er uddannet kropsterapeut hos TOTUM og arbejdssociolog fra CBS har siden 2014 arbejdet som fuldtids kropsterapeut 1-1 og i grupper. Han har suppleret TOTUM uddannelsen med flere redskaber til at arbejde med PTSD bl.a. hos soldater og ansatte i fængselsvæsenet. Metoderne bruger han også i sit arbejde med at hjælpe stressramte tilbage igen efter de følgevirkninger længere tids stressrespons har på krop, psyke og de menneskelige relationer.

Læs mere på bloggen om vagusnerven, stress, traumer og PTSD.

Traumer og PTSD
traumer og choktraumer

Kropsligt perspektiv på traumer og PTSD

Ud fra et kropsligt integreret perspektiv vil Rudi Sorgenfri i løbet af disse tre dage give et indblik i, hvordan du som behandler kan imødekomme klienter med choktraumer og PTSD. Denne workshop vil give dig en forståelse af, hvad forskellene er på stress, traumer, choktraumer og PTSD er, og hvordan du som behandler kan hjælpe din klient med at forløse disse problemstillinger fysisk og psykisk.

 

Der vil være fokus på først og fremmest at blive i stand til at spotte det kropslige udtryk hos en klient og de kropslige mønstre mellem choktraumer, udviklingstraumer og PTSD.

 

  • Hvordan genkender du som behandler forskellige typer af chok?
  • Hvordan afspejles de i klientens fysiske og psykiske fremtræden?
  • Hvorfor opstår overspænding og underspænding i kroppens muskulatur, fascier og bindevæv?
  • Hvordan kan du kende forskel på udviklingstraumer og choktraumer?
  • Hvordan genkender du kropsudtryk og øjenudtryk ved PTSD?
Derefter vil vi komme ind på, hvordan du som behandler kan hjælpe klienten med at skabe kontakt til kroppens spændingstilstand som stress, traumer, chok og PTSD har efterladt i krop og psyke.

 

Vi vil beskæftige os med de psykologiske hotspots – hvilke psykologiske temaer der indikerer chokbeslutninger, og hvad du som behandler kan gøre, og ikke mindst; hvornår du skal undlade fysisk berøring og behandling, fordi klienten ikke er i stand til at rumme det, men i stedet arbejde med kroppen og nervesystemet gennem andre redskaber.

Derudover vil vi også arbejde med ‘Energiopbygning’ – hvordan du kan træne dig selv i, og også undervise klienten i, at rumme højenergi og hvilke muskelgrupper, der er indeholdt i dette arbejde.

Målgruppe

Workshoppen om stress, traumer, chok og PTSD er primært målrettet og tilrettelagt færdiguddannede kropsterapeuter fra ex. TOTUM, Body SDS, ManuVision og beslægtede kropsterapeutiske skoler. Workshoppen er også relevant for psykologer og psykoterapeuter, der er nysgerrige på at integrere kroppen i arbejdet med stress, traumer, chok og PTSD.

Pris

4.350,- DKK inkl. undervisningsmateriale.

Sted & dato

Aarhus: Onsdag d. 13. – fredag d. 15. marts 2019

København: Fredag d. 12. – søndag d. 14. oktober 2018

Kontakt og tilmelding

For yderligere info eller tilmelding kan du ringe til Rudi på 22 933 811 eller trykke nedenunder for at tilmelde dig.