Slip dine traumer

Fysiske og psykiske traumer kan slippes gennem kropsterapi

Din krop husker det liv, du har levet. Og livet har måske budt på nogle voldsomme oplevelser for enten dig eller nogen du kender. Ulykker, overgreb, mobning og vold kan have en så fundamental indvirkning på krop og psyke, at livet bliver fundamentalt forandret.

Gamle traumer og chok kan fastholde dig i en tilstand, hvor du nærmest oplever at være helt ved siden af dig selv og mister din evne til at handle og træffe beslutninger. Hvis du får en følelses af at være alene og kæmper mod resten af verdenen, eller allermest har lyst til at holde om dine knæ og vugge dig selv til ro, når du er hårdt presset. Så er begge scenarier typiske mønstre efter dybe traumatiske oplevelser i livet.

Tidlige traumatiske oplevelser er nemlig med til at skabe en forestilling/egenfortælling om det oplevede hos dig, og skaber samtidigt en egentlig personlig karakter, som har stor indflydelse på, hvordan du ser på dig selv i samspillet med dine omgivelser.

Uforløste traumer og udvikling af PTSD er invaliderende. Det oplever jeg hos mange af mine klienter på daglig basis, hvor jeg hjælper mine klienter tilbage til en tilstand, hvor fortidens oplevelser kan blive i fortiden i stedet for at farve og spænde ben for livet nu og her?

I dette arbejde er kropsterapi et effektivt redskab, fordi den kære krop er en vigtig nøgle i oprydningsarbejdet. For dine logiske slutninger fra intellektet gør det ikke alene, når du skal tilbage til dig selv efter en traumatisk oplevelse – for kroppen husker, og vil stædigt minde dig om det.

 

Typiske fysiske og psykiske symptomer på traumer

Uforløste traumatiske oplevelser forskellige stadier i dit liv sætter sig som spændingsmønstre i både hjerne og krop, og kan være årsag til en masse forskellige fysiske og psykiske symptomer i din dagligdag, fx.:

 • Uforklarlige smerter i kroppens muskler og led
 • Indre uro
 • Søvnproblemer
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • PTSD
 • Udbrændthed
 • Apatisk
 • Autoimmune sygdomme
 • Fibromyalgi
 • Hukommelsesbesvær
 • Irritabilitet og aggressiv adfærd
 • Anspændthed
 • Ondt i maven
 • Svært ved at mærke din lyst og behov

Hvor mange af disse symptomer kan du mærke hos dig selv eller dine nærmeste? Hvis du kan krydse flere af disse symptomer fra listen af, skal du tage det meget alvorligt. Her kan kropsterapi være en god metode til at kigge “bagom” dine symptomer og finde ind til kernen af årsagen til din tilstand.

 

Slip traumerne gennem kropsterapi

Ved at få bearbejdet tilstanden gennem kroppen, får instinktlaget i din hjernen de optimale betingelser til at slippe oplevelsen. Da den del af dit nervesystem ikke forstår almindelig samtale, men i stedet skal mærke fysisk, at du er ude af den traumatiske oplevelse, sker forløsningen gennem din krop.

Den stress, som uforløste traumer og chok kan aktivere i din krop, er yderst ubehagelig at have tæt inde på livet. Oplever du at blive fanget i stress i voksenlivet, bunder det i langt de fleste tilfælde af mønstre fra din barndom, som du ubevidst stadig handler efter i dit voksenliv.

Jeg har selv prøvet det, da jeg gik ned med stress. Min vej ud af gamle traumernes stressende favntag var blandt andet kropsterapi.

 

Kropsterapi løsner fastfrosne oplevelser i din krop

Når jeg arbejder kropsterapeutisk med din krops fastlåste oplevelser, handler det om at give dig adgang til dine fulde ressourcer igen, og skabe overblik over, hvad der har gjort, at du gradvist har mistet kontakten til dig selv, tid, sted og mistet kontrollen over din krops reaktioner.

Kropsterapien forløser gamle traumer og chok og hjælper dig tilbage, i en styrket udgave af dig selv med større indsigt i dine ressourcer og grænserne for din formåen, hvor du ikke længere vil føle dig låst fast af tidligere oplevelser i livet.

Tilknytningstraumer og -problemer er relateret til psoas og hoftebøjeren

Jeg kan på det aller kraftigste anbefale Rudi.

 

Jeg har fået to fantastiske behandlinger hvor vi gik direkte til stålet og kernen af problemerne.

 

Rudi er enormt empatisk, hviler i sig selv og derfor føler man sig fra start i trygge hænder hos ham.

 

Casper Falkenstrøm

Traumatiske fødsler kan føre til nakkeproblemer senere i livet

En behandling hos Rudi rummer alt det jeg har brug for og længes efter – at blive mødt i alt jeg er med bevidsthed, nærvær og kærlighed.

 

Rudi har en usædvanlig indføling og evne til at skabe et rum af tillid. Den tillid der giver mod til at være i sværere og dybere følelser, 

 

– I det møde åbnes nye indsigter, store forløsninger, taknemmelighed og glæde.

 

Gitte Vestergaard

Kropsterapi hjælper dig til at slippe traumer

Kropsterapi er en  naturlig og virksom behandlingsmetode til at forløse gamle traumer og chok. Frysresponsen, der opstår i forbindelse med traumer og chok, er en fysisk overlevelsesreaktion i din hjernes instinktlag og kroppen. Traumer og stress lagres i kroppens muskler og bindevæv, og er ikke kun en mental forestilling og erindring i hjernen.

Derfor skal der tit mere til end samtaleterapi for at slippe traumer og chok fuldstændigt, da der i højere grad er tale om fysiske fastfrysninger i kroppen. Traumer opstår i situationer, der er så overvældende, at dit nervesystem og krop går i frys i stedet for at følge stressens naturlige reaktion – flugt eller kamp.

På samme måde som stress aktiverer traumatiske episoder også det limbiske system i hjernen, der sender signal til din hjernestamme om, at der er fare på færde. Den del af hjernen samtaler ikke, den sanser og udtrykker sig gennem kroppen. Kropsterapi er en sanselig oplevelse, der taler samme sprog som de dele af hjernen, der triggede fastfrysningen i chokket eller traumet.

 

Kroppens fortællinger

Din krop fortæller nemlig mine trænede og indfølelende hænder en masse om dit liv, og hvordan din krop har passet på dig, da chokket eller traumet fandt sted. Ved at arbejde i spændingsfeltet mellem det fysiske og psykiske i kropsterapien, hjælpes din krop og hjerne til at slippe fastfrysningen af oplevelsen, så du ikke længere bliver trukket tilbage til oplevelsen, når dit nervesystem oplever, at der er “fare” på færde.

Kropsterapi forløser din krops oplevelse af traumet gennem den pulserende massage, de ledmobiliserende teknikker, samtalen og din bevidste vejrtrækning.

Kroppen og vejrtrækningen er nemlig nøglen til at slippe følelsen af at være fanget som en bambi i forlygternes skær. Du får redskaberne til at forstå din krop og hjernes reaktion og vigtigst af alt – følelsen af, at traumet ikke længere styrer dig, så du kan føle dig fri til at leve til glæde for dig selv og dine nærmeste. Du får oplevelsen af igen at være i førersædet i dit eget liv.

Hvad koster behandlingerne for at få hjælp til at slippe gamle traumer?

I et stress, chok og traumebehandlingsforløb lægger vi sammen en plan og struktur for, at du kan få det bedre, så du kan få dit liv tilbage.

En behandling er sjældent nok, hvis du skal helt bunds i årsagen til, at traumet har bidt sig godt fast i både krop og sjæl. Typisk vil du kunne komme rigtigt langt i løbet af fem behandlinger.

En behandling på 60 minutter hos Laila koster 900,- DKK og 1.250,- DKK for 60 minutter eller 1.750,- DKK for 90 minutter hos Rudi

 

Mere information om traumer

Forskellen på stress og traumer

Der er mange lighedspunkter mellem stress og traumer, når det kommer til kroppen og hjernen. Forskellen er dog at, hvor stress giver adgang til alle dine fysiske ressourcer, så du kan handle dig ud af situation; flugt eller kamp, tager traumer handlekraften fra dig. Traumer er også stressende, men er en konsekvens af situationer, der opleves så overvældende for dit nervesystem og krop, at du bliver handlingslammet. Det sker enten fordi du ikke besidder erfaringen eller har fysiske eller psykiske ressourcer til at håndtere den situation, du er fanget i.

I modsætning til stressresponsen, der frigiver ressourcer, så du kan handle, vil traumet i stedet aktivere din frysrespons, fordi den, paradoksalt nok, beskytter dig og øger din overlevelseschance, hvis flugt og kamp ikke længere betragtes som en mulighed i dit nervesystem.

Traumebehandling Rudi Sorgenfri Totum Kropsterapi

Typer af traumer

På min klinik har jeg specialiseret mig i arbejdet med stress og traumer. Dit traume og din bagvedliggende psykologiske overlevelsesstrategi kræver en specifik behandlingstilgang, så du undgår størst muligt ubehag, når jeg arbejder med dig og din krop. 

Traumer findes nemlig i forskellige kategorier, baseret på den bagvedliggende udløsende årsag.

 • Udviklingstraumer
 • “Bløde” traumer
 • “Hårde” traumer
 • Choktraume
 • PTSD

 

Udviklingstraumer

Fra 3.trimester og frem til seksårsalderen lægges grundstenene til din evne til følelsesmæssig tilknytning og følelsesmæssig selvregulering. Udviklingstraumer dækker over vedvarende mønstre i din opvækst, hvor du ikke er blevet mødt i dine fysiske og følelsesmæssige behov.

Grundlæggende vil jeg sige, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har siddet “skævt” på potten og har udviklingstraumer med i bagagen. For nogle mennesker har oplevelserne været af så svær karakter, at de kan stå som voksne mennesker i en relation og pludseligt føle sig som et barn. Sådan et scenarie er et tydeligt eksempel på et udviklingstraume. Andre eksempler kan være følelsen af hele tiden at skulle være den bedste for, at andre og dig selv kan elske dig. Følelsen af mindreværd etc.

Som baby og barn har du brug for tæt fysisk kontakt til dine primære omsorgspersoner, da det er med til at stimulere din taktile sans, der har indflydelse på dit nervesystems udskillelse af bl.a. oxytocin (kærlighedshormonet – kroppens stærkeste antistress hormon) og serotonin (dæmper depression). Derfor bliver alle nybagte forældre rådet til at have så meget hud til hud kontakt med spædbarnet i de første par leveår. I bogstaveligste stand sætter manglende kram og fysisk kontakt tidligt i livet spor senere i livet, når det kommer til stress, angst og depression.

 

Typer af udviklingstraumer

Evnen til følelsesmæssig selvregulering bliver påvirket af, om barnet har ret til egne behov; eksempelvis at blive mødt i behovet for mad, når det er sultent og søvn, når det er træt. Nogle gange opstår der problemer i kommunikationen mellem barn og voksen, så det fysiske behov ikke bliver mødt. Sker det kontinuerligt udvikler barnet et udviklingstraume om manglende ret til fysiske behov, og vil have svært ved at give udtryk for disse senere hen, da der er udviklet et billede af, at mit behov er ikke rigtigt. Andre følelsesmæssige udviklingstraumer kan relateres til nedsat evne til at etablere sunde grænser (aggression/vrede), at blive indebrændt, bange for at blive forladt, bange for at blive til grin og derfor altid skal præstere, eller slet og ret retten til at eksistere.

Retten til at eksistere er det grundlæggende udviklingstraume hos personer med nervøs spiseforstyrrelse (anorexia nervosa). Alle disse udviklingsmønstre er kropslige mønstre og spændingstilstande, der er med til at påvirke det psykiske selvbillede.

Traume- og PTSD-behandling Rudi Sorgenfri Totum Kropsterapi

“Bløde” traumer

“Bløde” traumer opstår som følge af vedvarende belastning af det sympatiske nervesystem (stress). De typiske situationer er følelsen af manglende overenstemmelse mellem ansvar og ressourcer på jobbet, økonomisk eller på hjemmefronten. “Bløde” traumer kan skyldes tankemylder og psykologiske omstændigheder.

Andre former for “bløde traumer” kan være det at være vidne til mobberi på arbejdspladsen, se sin far og mor skændes, skilsmisse, svær sygdom og alkoholisme i hjemmet, psykiske trusler etc. Ved “bløde” traumer er der ikke ydre fysisk skade, men stor indre psykisk skade. 

Tit ser jeg overbelastningen fra “bløde” traumer som et mønster, der bunder i et udviklingstraume. Det skyldes, at mange af de sansninger, du laver gennem kroppen på daglig basis, er præget af de overlevelsesstrategier, som du lavede i din barndom for at blive set eller give dig følelsen af at passe ind i flokken.

Som mennesker befinder du dig hele tiden i spændingsfeltet mellem dit behov for at tilhøre flokken og dine individuelle behov, værdier og følelser. Det ligger så dybt kodet i vores DNA, at vi er afhængig af flokken for at kunne overleve. Fra tid til anden får os til at gøre ting, der strider mod vores integritet og værdier for at passe ind. Hvis denne tilpasning er mere reglen end undtagelsen, vil din indre kamp på et tidspunkt blive så stor, at kroppen kollapser i et traume.

“Hårde” traumer

“Hårde” traumer er egentlige fysiske skader. “Hårde” traumer kan skyldes sportsskader, der gør, at du bliver bange for at lave en lignende bevægelse igen på fodboldbanen, i træningscenteret eller hvor du ellers udøver din sport henne, fordi du er bange for at komme til skade igen. Vold og fysiske overgreb som voldtægt og incest er andre typer af “hårde traumer, der sætter sig fast i både krop og nervesystem.

Overgrebet behøver ikke at gå ud over dig selv rent fysisk. Det at være vidne til fysiske overgreb på andre eller se andre komme fysisk galt afsted uden, at du har mulighed for at handle i situationen, skaber en kropslig og følelsesmæssig reaktion hos dig selv. Prøv bare at vise en mand et filmklip af en anden mand, der bliver sparket i skridtet.

Både krop og hjerne fryser fast i chok og traumer for at passe på dig

Choktraumer

Choktraumer er relateret til pludselige udefrakommende hændelser, hvor du uden varsel oplever at miste fodfæstet og får følelsen af, at jeg’et bliver splittet i atomer. Choktraumer kan godt opstå i forbindelse med en af de andre typer af traumer. Kropsligt vil choktraumer have meget tydelige fastfrosne spændinger eller muskelkollaps i læg, baglår, hofte, diafragma, biceps, hals og nakken, da disse musklergrupper trækker kroppen sammen i en beskyttende stilling med et pludseligt sæt. 

Traumers neurologiske mønstre

Om der er tale om et udviklingstraume, “hårdt” eller “blødt” traume eller et choktraume reagerer dit nervesystem i et fast biologisk og fysiologisk mønster. Psykologen Peter Levine (forfatter til bl.a. Væk tigeren) beskriver mønsteret som en firetrins-raket: 1) Først hyperophidselse. 2) Efterfulgt af følelsen af at være fastlåst. 3) Som fører til en mental flugt og dissociering. 4) Inden kroppen går i frys som en forsvarsmekanisme. Alle situationer du lander i som menneske, aktiverer dit følelsesregister. Afhængig af din evne til selvregulering kan situationen skabe en hyperophidselse.

Både krop og hjerne fryser fast i chok og traumer for at passe på dig

Hvis du ikke kan læne dig tilbage i dine normale handlingsstrategier, du har optrænet som menneske, bliver næste trin i raketten aktiveret.

I disse situationer reagerer du faktisk på samme måde som geden eller zebraen, hvis situationen bliver alt for overvældende. Og kan du ikke slippe væk fra “rovdyret”, går du i frys og bliver handlingslammet. Frys er i pattedyrsriget en autonom forsvarsreaktion i dit nervesystem, som tager styrringen fra dig for at passe på din krop og nervesystem, så det ikke bliver yderligere overbelastet.

 

Traumer og PTSD

Tidligere var opfattelsen inden for psykologien, at et traume automatisk blev efterfulgt af en posttraumatisk reaktion. Siden hen har man fundet ud af, at traumet først udvikler sig til PTSD, hvis du ikke føler dig inkluderet i dit nære fællesskab, familie, arbejdsplads etc.. Hos mine klienter med PTSD er fællesnævneren følelsen af skam og ikke blive rummet af sine omgivelser eller ligefrem bliver brugt som syndebuk. Hos krigsveteraner i forløb hos mig, fortæller mange af dem, at de føler sig fanget i, at systemet ikke vil tage ansvar. Eller at de frygter, at deres nære relationer vil skubbe dem fra sig og se dem som “dårlige” mennesker, hvis de fortalte dem, hvad de havde gjort i skarpe kamphandlinger.

Hvis du skammer dig over eller føler dig skammet ud eller ekskluderet af dine omgivelser (din familie, arbejdsfællesskab, bliver brugt som syndebuk) på grund af din reaktion i den traumatiske situation. Vil den traumatiske situation hele tiden være nærværende i din bevidsthed, både kropsligt og psykisk. 

PTSD fastholder dig i oplevelsen, og er den kliniske beskrivelse af kronisk stress. Du bliver med andre ord fastholdt i en tilstand, hvor dit nervesystem aldrig får ro, fordi det hele tiden befinder sig i overlevelsesmode og forhøjet alarmberedskab – lidt som en grammofonplade, der er gået i hak og kører i samme rille.

Heldigvis kan denne fastholdelse brydes. Fordi din krop husker, kan det for mange mennesker være en lettere vej, da det skamfulde kan være svært at sætte ord på, indtil følelsen bliver mødt med nysgerrighed, rummelighed og kærlighed gennem kroppen. Når jeg arbejder gennem din krop, får vi direkte adgang til dit følelsesregister. Herigennem kan vi skabe en ny fortælling, så traumet mister sin kraft og i stedet vendes til en ressource og ny fortælling, så du bliver fri igen.